• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Vacature Project Voorbeeldscholen voor begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen

In partnerschap met project TALENT werd KU Leuven, onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context aangesteld als expertisecentrum binnen het project “Voorbeeldscholen voor begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen”. De beslissing werd door de Vlaamse regering genomen op de Ministerraad van 30 oktober en werd op 17 november bekend gemaakt (zie hier).

Negen scholen voor gewoon basisonderwijs en vier scholen voor gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen werden geselecteerd voor hun werking ten aanzien van cognitief sterk functionerende leerlingen. Als expertisecentrum zullen wij deze scholen ondersteunen en coachen bij het beschrijven en wetenschappelijk onderbouwen van hun beleid en praktijk. Daarnaast zullen we de scholen begeleiden bij het ontwikkelen van strategieën voor disseminatie van hun praktijken binnen het bredere onderwijsveld. Op die manier zal het expertisecentrum bijdragen tot de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren ten aanzien van onderwijs aan en de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen. Dit gebeurt in samenwerking met stakeholders, zoals onderwijsverstrekkers, pedagogische begeleidingsdiensten, CLB, ondersteuningsnetwerken, inspectie, lerarenopleiding, leerlingen en ouders.

Wij zijn erg blij dat het onderzoeks- en valorisatiewerk dat we samen leverden binnen het SBO-FWO project TALENT op die manier verder zijn weg zal kunnen vinden naar de onderwijspraktijk!

Voor de ondersteuning en coaching van de scholen zijn wij op zoek naar een gemotiveerde medewerker. Meer lezen en sollicitatieprocedure vind je hier: KU Leuven Vacatures.

 

 

6
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

TALENT-studiedag

Datum: 26 mei 2021
Tijd: 09:00 tot 16:00
Type: Congres

Hoogbegaafdheid en emotionele intelligentie: een complex verhaal

Hebben hoogbegaafde kinderen een hogere emotionele intelligentie dan gemiddeld begaafde kinderen? In een recent artikel brengen onderzoekers de resultaten van 21 studies bij elkaar om te bekijken hoe het nu precies zit...

Autonomie, verbondenheid en competentie bij hoogbegaafde leerlingen

Als leerkrachten er beter in slagen om leerlingen in hun psychologische basisbehoeften te ondersteunen, dan zijn deze meer gemotiveerd voor school. Vraag is of er op dit vlak verschillen bestaan tussen hoogbegaafde en niet-hoogbegaafde leerlingen.

KennisbankThema'sExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT