Realisaties Project Voorbeeldscholen

1) Voorbeeldpraktijken uitgewerkt met wetenschappelijke onderbouwing

Alle ankerscholen schreven hun voorbeeldpraktijken uit in het, door expertisecentrum TALENT ontwikkeld werkkader, gebaseerd op de effectladder (van Yperen, Veerman & Bijl, 2017) om de effectiviteit van interventies in kaart te brengen.  Deze voorbeeldpraktijken worden door de ankerscholen voortdurend bijgestuurd als ze stappen zetten in hun CSF beleid.

Je kan de praktijken hier raadplegen: 

2) Voorbeeldpraktijken gebundeld in een inspiratieboek

De ankerscholen schreven, in samenwerking met expertisecentrum TALENT, een inspiratieboek voor leraren. Dit boek is zeer praktijkgericht en heel hands-on. Het bevat de voorbeeldpraktijken, praktische tips rond uitwerking en organisatie, belangrijke werkende elementen, randvoorwaarden en casussen ter illustratie. Het boek is te koop bij uitgeverij Die Keure.

3) Overgangsdocumenten ontwikkeld 

Bij overgangsmomenten gaat soms essentiële informatie verloren die zeer belangrijk is voor de goede opvolging van de onderwijsbehoeften van CSF leerlingen. Daarom ontwikkelden de voorbeeldscholen twee overgangsdocumenten:

4) Lerende netwerken opgericht en begeleid 2021-2022

De ankerscholen hebben tijdens het schooljaar 2021-2022 lerende netwerken CSF begeleid. Ze hebben samen 266 scholen een intensief professionaliseringstraject laten volgen waarin leraren leren van leraren en waar de link naar de wetenschap zeer belangrijk was.

Hier zie je de reikwijdte van de lerende netwerken in juni 2022: 


 

5) Update lijst differentiatie- en verrijkingsmaterialen + toevoeging binnenklasdifferentiatie

Project TALENT maakte in 2020 al een lijst met differentiatie- en verrijkingsmaterialen. De ankerscholen hebben deze lijst een grondige update gegeven. Er werden materialen toegevoegd, linkjes werden aangepast... Er werd ook een document "tips voor binnenklasdifferentiatie" toegevoegd. Ook daar kunnen leraren inspiratie vinden om te verrijken binnen de klas. Beide documenten kan je hier vinden. 

 

6) Concretisering van kwaliteitsverwachtingen voor onderwijs aan CSF leerlingen

Eén van de doelen van het project Voorbeeldscholen is het concretiseren van kwaliteitsindicatoren en -beelden voor beleid en praktijk ten aanzien van de begeleiding van CSF leerlingen. Dit resulteerde in deze tool. 

Hij kan gebruikt worden door schoolteams om hun beleid op leerlingenbegeleiding, waar CSF een deel van uitmaakt, onder de loep te nemen. 
 

7) Denksleutels sjabloon + voorbeeld

Denksleutels zijn een eenvoudige manier om thema's in de klas te verrijken. De ankerscholen maakten een sjabloon en een voorbeeld ter inspiratie om leraren te helpen om thema's te verrijken door het gebruik van denksleutels. Je kan ze hier vinden. 
 

8) Lerende netwerken 2022-2023

  • De lerende netwerken van 2021-2022 worden verder gezet. De ankerscholen verdiepen thema's binnen het beleid voor CSF leerlingen en geven scholen in de lerende netwerken raad als het gaat over organisatorische tips of valkuilen bij het implementeren van (voorbeeld)praktijken.
  • Nieuwe lerende netwerken werden opgericht met nieuwe scholen. Zij doorlopen hetzelfde professionalseringstraject van tussen de 8 en de 10 sessies op een schooljaar. 

We hebben ondertussen een 10 procent van de scholen in Vlaanderen bereikt met de lerende netwerken. Op het bovenstaande kaartje zie je alle scholen in de lerende netwerken van jaar 1 en jaar 2. 

9) Rapportage professionaliseringsnoden ondersteunende diensten

Tijdens het tweede projectjaar brachten we ook de professionaliseringsnoden op gebied van CSF in kaart bij Pedagogische begeleidingsdiensten, CLB's en ondersteuners.
De rapportage kunnen jullie hier raadplegen. Naast de professionaliseringsnoden kan je in hetzelfde rapport ook het proces vinden van de concretisering van de kwaliteitsverwachtigen.

10) Rapportage lerende netwerken Projectjaar 2

In dit rapport werden de tevredenheid van de deelnemers van de lerende netwerken in kaart gebracht en werd er ook gekeken naar de effectiviteit van de lerende netwerken.
Dit rapport kan je hier raadplegen. 

11) LEidraad voor Versnellen in het secundair onderwijs.

Liv Van Hyfte en het project Voorbeeldscholen maakten een LEidraad voor Versnellen in het secundair onderwijs. Dit document kan secundaire scholen helpen met het in kaart brengen van alle aandachtspunten rond een eventuele versnelling in het secundair onderwijs.

Je kan het document hier raadplegen.

12) Overzicht van mogelijke online verrijkingstools

Dit is een lijst met tools en programma's die je online kan vinden en die kunnen helpen bij het opvullen van vrijgekomen onderwijstijd bij compacten. 
Uiteraard duiden we hier op het belang van goede begeleiding, opvolging en feedback van de leraar. Je kan het document hier vinden, bij de andere lijsten van differentiatie- en verrijkingsmaterialen. 

 

 

 

 

 

van Yperen, T., Veerman, J. W., & Bijl, B. (2017). Zicht op effectiviteit Lemniscaat.