European Talent Support Network (ETSN)

ETSN

Graag willen we met Expertisecentrum TALENT organisaties uitnodigen om toe te treden tot het European Talent Support Network (ETSN), een Europees netwerk van organisaties die zich focussen op talentontwikkeling.

Het Leuven Talent Center for Flanders staat reeds als Europees talentcentrum op de kaart van het ETSN. European Talent Centres zijn organisaties die binnen een uitgebreide regio de verantwoordelijkheid opnemen tot coördinatie en informatieoverdracht, terwijl Talent Points eerder lokaal en vaak ook direct met cognitief begaafden werken. Eender welke organisatie die zich bezig houdt met het ontwikkelen van talent kan een talentpunt worden. Het kan gaan om scholen, academies (kunst, muziek,...), verenigingen, professionals, enz. Wij willen vanuit project TALENT graag organisaties aanmoedigen om talentpunt te worden, in associatie met het Leuvense Eurpean Talent Centre 'Expertisecentrum TALENT'.

Het doel van het netwerk is onder meer het samenwerken met andere Europese talentpunten, het uitwisselen van informatie en goede praktijken, elkaar leren kennen op congressen, maar vooral samen aan één zeel trekken binnen Europa. Voor de talentpunten zelf zijn er ook enkele concretere voordelen aan verbonden, maar tegelijk ook enkele voorwaarden. Eén hiervan is bv. dat je bereid moet zijn om open te staan voor andere talentpunten en –centra, wat praktisch betekent dat je dan ook een Engelstalige pagina op je website moet hebben.

Meer informatie over de werking van het ETSN, van het Leuven Talent Center for Flanders en van de voordelen, voorwaarden en registratie als European Talent Point, vind je in de links hieronder. Deze informatie kan je ook terugvinden onder de tag ‘ETSN’ of ‘netwerken’.

Communicatie tussen de Vlaamse talentpunten zal gefaciliteerd worden door op ditzelfde platform een besloten werkgroep te voorzien. Van elke organisatie die een talentpunt wordt, kan de contactpersoon een eigen account maken op ons platform, hieraan de organisatie koppelen, en als persoon een aanvraag doen om toegelaten te worden tot deze werkgroep. Het doel van de werkgroep is om informatie die van belang is voor European Talent Points te delen, uitnodigingen voor samenwerking te delen, bijeenkomsten te regelen, enz. Alle documenten, mails en activiteiten binnen deze werkgroep zijn privé en worden dus enkel gezien door de vertegenwoordigers van de talentpunten.

Links naar:

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT