Voorbeeldpraktijken Basisonderwijs

De ankerscholen werkten verschillende voorbeeldpraktijken uit tijdens de eerste twee projectjaren van het project Voorbeeldscholen voor Cognitief sterk functionerende leerlingen. 
Je kan deze hieronder raadplegen per thema:
 

Compacten en verrijken

Hoe zetten de ankerscholen praktijken rond compacten en verrijken op? Hoe doen ze dat organisatorisch en wat zijn belangrijke randvoorwaarden? 
Wat kan je schrappen en wat geef je dan in de plaats?

Binnenklasdifferentiatie wiskunde lager onderwijs

Binnenklasdifferentiatie lager onderwijs 1

4,5 sporenbeleid

Verrijkende kleuterwerking

Compacten en verrijken

Binnenklasdifferentiatie lager onderwijs 2

Signaleren voor verrijking aan te bieden bij kleuters

Externe verrijking bij de zorgleraar

Compacten met weekcontract

Binnenklasdifferentiatie in de basisschool

 

Versnellen

De praktijken rond versnellen gaan over verschillende vormen van versnelling. 
Zowel een stuk leerstof versneld aanbieden als een leerjaar overslaan in het basisonderwijs behoren tot de praktijken van versnellen.

Versneld automatiseren in het eerste leerjaar

Versneld automatiseren van de maaltafels

Jaarversnelling 

Jaarversnelling 2

Ploeterklas - Versneld automatiseren 

Versneld leren schrijven in het eerste leerjaar

 

Professionalisering

Hoe pak je professionalisering binnen het schoolteam aan als je wil inzetten op cognitief sterk functioneren? 

Professionalisering lerarenteam

Actualisatie visie/beleid/praktijk

Professionalisering lerarenteam 2

 

Verrijkingsklas

De kangoeroeklas, de projectklas, het kraaiennest... zoveel mooie namen voor verrijkingsklassen, waar scholen CSF leerlingen samen zetten die nog meer uitdaging nodig hebben dan wat er binnen de klassetting kan worden opgevangen.

Verrijkingsklas - Projectklas lager onderwijs

Verrijkingsklas - ZITA

Verrijkingsklas - Kraaiennest 

Verrijkingsklas - Projectklas 2

Verrijkingsklas - Taaie Trawanten

Verrijkingsklas - Buidel- en kangoeroeklas

 

Andere praktijken 

Feedback, feed-up, feedfoward 

Schoolbreed werken aan executieve vaardigheden - Gereedschapsmuur