Voorbeeldpraktijken Secundair onderwijs

De ankerscholen werkten verschillende voorbeeldpraktijken uit tijdens de eerste twee projectjaren van het project Voorbeeldscholen voor Cognitief sterk functionerende leerlingen. 
Je kan deze hieronder raadplegen per thema:

Binnenklasdifferentiatie 

In de brede basiszorg wordt binnenklasdifferentiatie uitgewerkt voor die leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

Binnenklasdifferentiatie wiskunde 1ste jaar

 

Klasexterne verrijking

Draaideurmodel

Klasexterne verrijkingsprojecten in KS Leuven

Masterclass 

Flexibele trajecten/verbreding 

Draaideurmodel "De Wijze Weters"

Spoor 4 - Flexible trajecten in draaideurmodel

Flexibel leertraject voor CSF leerlingen


Versnellen

Versnellen in het zesde jaar secundair onderwijs

Versnellen vak/jaar/graad 

Versnellen met creditcontract 

Versnellen met examencommissie en/of op school

 

Andere praktijken

Studiebegeleiding op maat 

Motiverende rapport feedback

Flexibel traject bij verminderd welbevinden

Herkennen en signaleren aan de start van het secundair onderwijs