Handboek

Ontwikkelen van cognitief talent

Handboek voor onderwijsprofessionals

 

Wil je na het volgen van deze leermodules nog veel meer weten over cognitieve begaafdheid
en het werken met cognitief begaafde leerlingen in je klas, dan kan je ons handboek Ontwikkelen van cognitief talent aankopen.

Dit handboek is het resultaat van vier jaar intense en inspirerende samenwerking met vele
partners binnen Project TALENT. Het boek biedt extra kaders voor het denken over
cognitieve talentontwikkeling en nog veel meer handvatten voor het versterken van de
aanpak van cognitief begaafde leerlingen in de onderwijspraktijk.

De inzichten beschreven in dit handboek zijn gebaseerd op bevindingen van
Project TALENT, alsook op internationaal onderzoek.

Het handboek kan je ondermeer aankopen bij Acco.