Ondersteuningsbeleid Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen

Met steun van de Vlaamse Overheid

 

Binnen het Ondersteuningsbeleid Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen, bouwen 20 Vlaamse ankerscholen vanaf het schooljaar 2023-2024 verder aan de lerende netwerken rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen, waarvan de basis werd gelegd tijdens het Project Voorbeeldscholen voor Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen (November 2019 – oktober 2023).
Doel is om zoveel mogelijk Vlaamse scholen (verder) op weg te helpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen op school.

Op deze pagina vindt u zowel algemene informatie over het Ondersteuninigsbeleid cognitief sterk functioneren’ als over de lerende netwerken van de betrokken ankerscholen

De ankerscholen binnen het Ondersteuningsbeleid CSF

Ankerscholen selectie 2023

Basisonderwijs

GO! Basisschool Erasmus – Deinze (Tine Vandenbogaerde

GO! De Kleine Icarus – Gent  (Dorien Van den Steen)

GO! Freinetschool De Boomhut – Sint-Andries (Jana Vermeulen)

VBS De Goede Basis - Anzegem (Sofie Boone

VBS Sancta Maria - Leuven (Birgit Gypen

VBS Sint-Cordula - Schoten (Katie Jacobs)

Scholengemeenschap GO! Antwerpen (Hilde Verheyen)

GO! Basisschool Manitoba – Sint-Andries (Delphine Dobbelaere)

GO! Dé BroeBELschool – Oudenaarde (Jo Coune)

Basisschool Scheppers – Wetteren (Carolien Moreel)

VBS Wijnberg – Wevelgem (Hans Van de Moortel)

VBS De Krekel – Sint-Amandsberg (Himsha Vanhaecke)

VBS De Ark – Oekene (Stefanie Vermeersch)

GO! Basisschool O.B.A.M.A. – Beringen (Natalie De Weyer)

Secundair onderwijs

Sint-Jozef Humaniora - Brugge (Ignace Ryheul)

GO! Atheneum - Geraardsbergen + IVG Gent (Bram Degeeter

GO! Atheneum Ekeren (Liv Van Hyfte)

Scholengemeenschap - SO Leuven (Gerd Van Ael)

Middenschool Heilig Hart – Bree (Ilse Verhoeven)

Secundaire school De Studio – Oostende (Eva Struyve)

Lerende netwerken 

Vanaf 1 september 2021 gingen de eerste 13 lerende netwerken CSF van start.
Aan het einde van Project Voorbeeldscholen CSF hadden zo een 373 scholen het intensieve professionaliseringstraject gevolgd.

Vanaf september 2023 worden deze lerende netwerken verder begeleid door de ankerscholen en worden er nieuwe lerende netweken opgestart.

De reikwijdte van de lerende netwerken december 2023 :
Blauwe pins: Deelnemers lerende netwerken 2021-2024 vestigingen basisscholen 
Oranje pins: Deelnemers lerende netwerken 2021-2024 vestigingen secundaire scholen


 

Opgelet: 

Het kaartje met de deelnemende scholen is bewust niet interactief gemaakt. Deelname aan de lerende netwerken is namelijk geen kwaliteitslabel of -garantie. Aan de lerende netwerken nemen scholen deel die nog in hun kinderschoenen staan op gebied van de aanpak van de doelgroep cognitief sterk functionerende (CSF) leerlingen, scholen die al wel een aantal praktijken toepassen en ook nog zoekende zijn op een aantal andere vlakken, als scholen die al een goed uitgewerkt beleid hebben.
Er zijn ook scholen die niet deelnemen aan de lerende netwerken, die ook een goed uitgewerkt CSF beleid hebben en zij staan niet op het kaartje.  
Als je op zoek bent naar een school voor jouw kind, raden we aan om met kandidaat scholen in gesprek te gaan om in te schatten of de school een goede match zou kunnen zijn voor jouw kind.

Inschrijven voor de lerende netwerken binnen het ondersteuningsbeleid CSF.

Scholen die volgend schooljaar (2024-2025) willen instappen in de nieuwe lerende netwerken kunnen zich alvast registreren via deze link. 
We vragen dat jullie 3 verschillende ankerscholen opgeven bij jullie keuze, we kunnen deze keuze niet garanderen. 


Inhoud van sessies binnen de lerende netwerken.

Scholen die net instappen in de lerende netwerken kunnen zich verwachten aan een intensief traject waarin tussen de 8 en de 10 sessies per volledig schooljaar van 3 uur input wordt gegeven. Dit is enerzijds theoretische kennis met wetenschappelijke onderbouwing, maar ook heel wat praktijkvoorbeelden en materialen worden met elkaar gedeeld. In een lerend netwerk leren leraren van leraren en groeien we samen naar een beter CSF beleid.
Kies een lerend netwerk bij een school in jouw buurt of waarvan de werking aansluit bij die van jouw school. De inhoud van de lerende netwerken is met elkaar afgestemd. Grote thema’s zoals herkennen en signaleren, goede verrijking, motivatie, versnellen, verrijkingsklas… komen in alle lerende netwerken aan bod. De lerende netwerken zijn netoverschrijdend. Het is dus niet nodig om een school uit jouw eigen net te kiezen. 

Scholen die al een traject achter de rug hebben kunnen zich verwachten aan een aantal verdiepende sessies, intervisies en terugkommomenten. Dit bespreekt de begeleider van jouw lerend netwerk aan de hand van de leernoden en wensen van de groep.

Ondersteuningsbeleid Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen...

...is de opvolger van Project Voorbeeldscholen CSF.
Vanaf september 2023 kende de Vlaamse regering middelen toe aan 20 ankerscholen en het Interuniversitair Expertisecentrum TALENT (KU Leuven) – Ugent en universiteit Antwerpen.
De ankerscholen werden door de overheid geselecteerd omwille van hun expertise op vlak van onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. De toegekende middelen worden ingezet om de bestaande expertise samen te brengen, voorbeeldpraktijken wetenschappelijk te onderbouwen en verder te verspreiden binnen het Vlaamse onderwijs. Doel is om zoveel mogelijk scholen te ondersteunen in het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod aan cognitief sterk functionerende leerlingen.

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT