Binnen thema: Signaleren en diagnostiek
Documentenoverzicht

KOLa–fiche, overgang van kleuter- naar het lager onderwijs

Bij de overstap van kleuter- naar lager onderwijs, gaat er soms belangrijke, relevante informatie over een cognitief sterk functionerende (CSF) kleuter verloren. Deze informatie is zeer handig voor de lagere school om de onderwijsbehoeften van hun nieuwe leerlingen in kaart te brengen van bij het begin.

Om te voorkomen dat deze informatie verloren gaat, ontwikkelden we met de ankerscholen van het Project Voorbeeldscholen een overgangsfiche voor de overstap naar het lager onderwijs.
De gevraagde informatie ligt in dezelfde lijn als onze aanvulling op de BaSo-fiche voor de overgang naar het secundair onderwijs, maar is uiteraard op het kleuteronderwijs gericht.
Het document is vrij te gebruiken en te downloaden via onderstaande link.