Binnen thema: Begaafdheid

Begaafdheid

Via deze pagina leiden we u graag naar enkele kernartikelen en documenten rond begaafdheid in het algemeen en cognitieve begaafdheid in het bijzonder. Via bovenstaande knoppen kan u grasduinen in relevante artikels, documenten en andere materiale op het TALENT-platform die de tag ‘begaafdheid’ dragen.

 

Zo schreven we een algemeen artikel dat ingaat op de definitie van het begrip cognitieve begaafdheid, zoals we dat met project TALENT hanteren. Onze definitie van begaafdheid en het theoretisch model dat daarachter schuilgaat vertonen overeenkomsten met verschillende begaafdheidsmodellen die de afgelopen decennia zijn geponeerd en onderzocht. Denk, onder meer, aan het Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent van Françoys Gagné, het Model van Talentontwikkeling van Jan Kuipers en het Triadisch model van Joseph Renzulli. Onze opvatting van het begrip cognitieve begaafdheid sluit bovendien naadloos aan bij de invulling die door Prodia gegeven wordt aan het begrip cognitief sterk functioneren, zoals gebruikt in het gelijknamige Protocol Cognitief Sterk Functioneren.

 

Wil u meer lezen over de kenmerken van cognitief begaafde leerlingen, dan vindt u misschien wel wat u zoekt in artikels rond:

 

Tot slot bevat ons platform enkele videofragmenten waarin cognitief begaafde kinderen en jongeren zelf aan het woord komen, bijvoorbeeld over hun eigen ervaringen met hoogbegaafdheid. Wil u enkel deze videofragmenten raadplegen, dan kan u ook terecht op de Vimeo-pagina van Project TALENT.