Binnen thema: Begaafdheid
Documentenoverzicht

Prodia protocol Cognitief Sterk Functioneren

Binnen de onderwijscontext in Vlaanderen wordt als leidraad voor diagnostiek Het Algemeen Diagnostisch Protocol van Prodia gebruikt met verschillende fasen in een zorgcontinuüm. Het vormt het raamwerk voor de verschillende Specifieke Diagnostische Protocollen, waarvan het Protocol Cognitief sterk functioneren één onderdeel is.

Dit protocol is een sterk hernieuwde versie van het eerdere Protocol Vermoeden van Hoogbegaafdheid. De term cognitief sterk functioneren omvat zowel de cognitieve vaardigheden als de schoolse vaardigheden van een leerling.