• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Opstart nieuwe lerende netwerken 2024-2025: leer bij over onderwijs aan en zorg voor CSF leerlingen

Binnen de lerende netwerken van het Ondersteuningsbeleid Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen bouwen scholen samen aan een goede ondersteuning van CSF leerlingen op school, onder begeleiding van de Ankerscholen CSF en met wetenschappelijke ondersteuning door het interuniversitair expertisecentrum Talent (KU Leuven, UGent en Universiteit Antwerpen). Aan deze lerende netwerken nemen zowel scholen deel die al een goed uitgewerkt beleid rond CSF leerlingen hebben, als scholen die op dat vlak nog zoekende of startend zijn. Het project wordt gefinancierd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, waardoor deelname aan de lerende netwerken voor scholen volledig gratis is. Een unieke kans dus om je CSF beleid te versterken en een stimulerend netwerk uit te bouwen!

Volgend schooljaar worden nieuwe lerende netwerken CSF opgestart. Wil je als school deelnemen? Laat het ons weten via dit formulier!

Meer informatie over het project vind je op onze projectpagina.

18
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

Nieuwsbrief Expertisecentrum TALENT - editie 23

In deze nieuwsbrief: Opstart nieuwe lerende netwerken / Onderzoeksrapport onderwijsbehoeften UHB / Hoogbegaafdheid en overprikkelbaarheid / ECHA 2024 / Demotivatie en onderpresteren bij CSF leerlingen / Lezing over CSF jongeren

Onderzoeksrapport "Verkenning onderwijsbehoeften van uitzonderlijk hoogbegaafde (UHB) leerlingen"

In dit rapport worden de onderwijsbehoeften van uitzonderlijk hoogbegaafde (UHB) leerlingen geëxploreerd, en worden een aantal aanbevelingen ten aanzien van de overheid en het onderwijsveld geformuleerd.

Nieuwsbrief Expertisecentrum TALENT Editie 22 - januari 2024

In deze nieuwsbrief: Lerende netwerken gestart: 428 scholen leren van elkaar over cognitief sterk functioneren / Save the date! Studiedag CSF op 4 februari 2025 / Onderzoek: "Ben ik nog wel...