• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Kunnen maar niet willen? Onderpresteren bij cognitief begaafde jongeren

Hoe komt het dat sommige cognitief sterke leerlingen niet presteren volgens hun mogelijkheden? En wat kunnen we hieraan doen? In deze uiteenzetting bespreken we mogelijke oorzaken van begaafd onderpresteren zoals vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast gaan we in op hoe dit onderpresteren kan worden aangepakt. Prof. Karine Verschueren en dra. Sabine Sypré bespreken de mogelijkheden van professionele interventies en hoe ouders en school kunnen helpen.

Deze lezing vindt plaats in PraxisP, Huis Jeanne Devos op woensdag 19 april 2023 om 19.15u.
Meer info en inschrijven: https://ppw.kuleuven.be/agenda/2023/onderpresteren

0
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

Nieuwsbrief Expertisecentrum editie 20 - mei 2023

In deze nieuwsbrief: Vlaams ondersteuningsbeleid verder uitgebouwd, nieuwe studie 'leerhonger', leidraad versnellen SO, belang leerkracht-leerlingrelatie betrokkenheid begaafde leerlingen

Versnellingsdagboek

Om kinderen in de lagere school op te volgen vanaf het moment dat een beslissing tot een versnelling wordt gemaakt kan een school gebruik maken van een versnellingsdagboek.

Basisscholen gezocht voor nieuwe studie naar het stimuleren van “leerhonger”

Basisscholen gezocht voor nieuwe studie naar het stimuleren van “leerhonger”

Nieuw in het platform

Onlinevorming Praktijktips rond stimulerend signaleren

Datum: 29 november 2023
Type: Training
Locatie: Online

Onlinevorming Stimulerend signaleren

Datum: 8 november 2023
Type: Seminar
Locatie: Online

Gratis webinar HOOGBEGAAFD?!

Datum: 19 september 2023
Type: Evenement
Locatie: Online
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenNieuwsbriefOver TALENT