• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Zicht krijgen op begaafdheid

Elk kind verdient onderwijs, opvoeding en zorg die beantwoorden aan zijn of haar noden. En die noden zijn voor elk kind anders. Dat geldt zeker voor cognitief begaafde kinderen. Bij uitstek dagen zij hun omgeving uit om een gepast onderwijs- en opvoedingsaanbod te voorzien. Komt dit er niet of onvoldoende, dan kan dit aanleiding zijn voor heel wat moeilijkheden. Daarom is het nodig om cognitief begaafde kinderen zo snel mogelijk in beeld te krijgen.

Leraren hebben heel wat expertise op vlak van het identificeren van onderwijsnoden bij leerlingen. Het hoort immers tot de kern van wat ze elke dag doen. Bij heel wat cognitief begaafde kinderen valt hun begaafdheid op school al snel op en wordt meteen duidelijk dat zij ‘iets anders’ nodig hebben. Een ander deel van de begaafde kinderen slaagt er echter in om hun begaafdheid voor velen verborgen te houden, waardoor het heel wat moeilijker is om te weten te komen wat ze echt nodig hebben om te leren. Soms gaan hun gedragsproblemen met alle aandacht lopen. Soms passen ze zich aan in de klas om niet anders te zijn dan de anderen.

Onder ‘Signaleren en diagnostiek’ bundelt het TALENT-platform bijdragen rond dit thema. Zo schreven we een inleidend artikel dat ingaat op het waarom en hoe van het signaleren van cognitief begaafde kinderen op school. Het artikel bevat bovendien links naar de bespreking van enkele signaleringsprotocollen die in Vlaanderen en Nederland in omloop zijn.

 

0
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

IQ-test voor alle leerlingen?

Het voorstel om een IQ-test af te nemen van alle leerlingen zet vaak een verhitte discussie in gang. In zulke discussies gaat de nuance soms verloren en wordt de waarheid zelfs geweld aangedaan.

Betrokkenheid en motivatie van cognitief sterke leerlingen: eerste resultaten van de TALENT-studie

Dagen Vlaamse scholen de cognitief sterkste leerlingen wel genoeg uit? Vervelen begaafde leerlingen zich niet in de klas? En hoe stimulerend vinden ze hun schoolwerk? Dit zijn enkele belangrijke vragen waarop het project TALENT een antwoord wil bieden.

TVE-screeningsmethode

Eduratio (VL) heeft een eenvoudige screeningsmethode ontwikkeld om alle leerlingen te detecteren die een voorsprong hebben op gebied van wiskunde. Dit wordt de TVE-methode genoemd, wat staat voor 'Tien Vragen Extensie'.

Nieuw in het platform

KennisbankThema'sExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT