• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Wat is cognitieve begaafdheid?

Wanneer noemen we iemand cognitief begaafd? Moet je goede prestaties op school kunnen voorleggen om cognitief begaafd te zijn? En is cognitief begaafd dan synoniem voor een hoog IQ? Graag verduidelijken we in een nieuw artikel in onze kennisbank op welke manier we binnen project TALENT het concept cognitieve begaafdheid invullen.

Begaafdheid kan op verschillende domeinen van het menselijk functioneren gedefinieerd worden (o.m. creatief, sociaal, cognitief of motorisch). Cognitieve begaafdheid, de meest bestudeerde vorm van begaafdheid, kan ons inziens best omschreven worden op een manier die nauw aansluit bij het begrip intelligentie. Daarbij kiezen we er binnen project TALENT voor om de term "cognitief begaafd" te gebruiken voor personen die qua cognitieve vaardigheden tot de top 10% van hun leeftijdsgenoten horen.

In navolging van Gagné beschouwen we begaafdheid als een uitzonderlijk potentieel dat moet omgezet worden in uitzonderlijke prestaties. Daarvoor is leren nodig, vaak gebaseerd op oefening en training. Verschillende factoren, zowel binnen de persoon als in zijn omgeving gelegen, bepalen mee het succes van de vertaling van een uitzonderlijke aanleg naar uitzonderlijke prestaties.

 

5
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

Vers van de pers: editie 5 van de TALENT-nieuwsbrief

Einde van het schooljaar - bijna het begin van de zomervakantie. Tijd voor wat extra leesvoer...

Wat is cognitieve begaafdheid?

Wanneer noemen we iemand cognitief begaafd? In dit artikel laten we ons licht schijnen over het concept ‘cognitieve begaafdheid’ en de invulling die we er met project TALENT aan geven...

Begaafde jongeren, moeilijke gevallen?

Hoogbegaafdheid wordt wel eens in verband gebracht met emotionele moeilijkheden en onbevredigende sociale relaties. Maar klopt dit negatieve beeld wel?

NieuwsKennisbankThema'sProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT