• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Interuniversitair expertisecentrum (KU Leuven, UGent, Universiteit Antwerpen) voor begeleiding “Ondersteuningsbeleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen”

 

Op vrijdag 22 september werd een interuniversitair expertisecentrum, bestaande uit het Expertisecentrum TALENT (KU Leuven), UGent en Universiteit Antwerpen, door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aangesteld om het Ondersteuningsbeleid voor Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen te begeleiden. Samen met zes secundaire en veertien basisscholen (“ankerscholen”) zal dit expertisecentrum gedurende de volgende vijf schooljaren evidence-informed praktijken m.b.t. onderwijs aan en begeleiding van cognitief sterk functionerende (CSF) leerlingen onderbouwen en verspreiden in het Vlaamse onderwijs. Met dit initiatief wordt het pionierswerk uit het aflopende Project Voorbeeldscholen verankerd en uitgebreid.

Het interuniversitair expertisecentrum zal de geselecteerde ankerscholen ondersteunen bij het wetenschappelijk onderbouwen en evalueren van hun beleid en praktijken t.a.v. CSF leerlingen. Daarnaast zullen de ankerscholen, met ondersteuning van het expertisecentrum, andere geïnteresseerde scholen rond zich verzamelen (“lerend netwerk”), om van elkaar te leren wat betreft de meest geschikte aanpak van en zorg voor CSF leerlingen. Aan deze lerende netwerken kunnen zowel scholen deelnemen die al een goed uitgewerkt beleid rond CSF leerlingen hebben, als scholen die op dat vlak nog in hun kinderschoenen staan. Scholen die graag aan zo’n lerend netwerken willen deelnemen, kunnen dit alvast aan het expertisecentrum laten weten via dit formulier.

Met het nieuwe project zullen Vlaamse scholen hun beleid aangaande CSF leerlingen (verder) kunnen versterken en wetenschappelijk onderbouwen. We kijken dan ook uit naar een leerrijke samenwerking met de ankerscholen en lerende netwerken!

 

0
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

Nieuwsbrief Expertisecentrum editie 20 - mei 2023

In deze nieuwsbrief: Vlaams ondersteuningsbeleid verder uitgebouwd, nieuwe studie 'leerhonger', leidraad versnellen SO, belang leerkracht-leerlingrelatie betrokkenheid begaafde leerlingen

Versnellingsdagboek

Om kinderen in de lagere school op te volgen vanaf het moment dat een beslissing tot een versnelling wordt gemaakt kan een school gebruik maken van een versnellingsdagboek.

Basisscholen gezocht voor nieuwe studie naar het stimuleren van “leerhonger”

Basisscholen gezocht voor nieuwe studie naar het stimuleren van “leerhonger”

Nieuw in het platform

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT