Artikeloverzicht

Pientere Peuters

Het doel van de methode Pientere Peuters (Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong) is het signaleren van een voorsprong bij kinderen van 0 tot 4 jaar in crèches, peutertuinen en kinderopvang (voor kinderen vanaf 4 jaar in de kleuterklas is de methode Knappe Kleuters ontwikkeld).

De signalering is zo opgezet dat deze kinderen gezien worden voordat zij zich (bewust) aanpassen. Door met observatie en spelactiviteiten met de kleuters aan de slag te gaan wordt geleerd anders te kijken en kan de ontwikkeling van het kind getoetst worden. Op deze manier ontstaat een beeld of en hoe ver het kind voorloopt op leeftijdgenoten. Aan de hand hiervan kan de kleuter op niveau spelmateriaal aangeboden krijgen.

De methode geeft naast het signaleren zelf ook theoretische basis- en verdiepingsinformatie over hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong, praktische tools en hulpmiddelen voor en tijdens de spelobservaties en geeft tot slot handvatten voor de omgang met kinderen en ouders. Er is vooral gekozen voor de ontwikkeling van een laagdrempelig en praktisch hulpmiddel.

Screening

(Let wel: in Pientere Peuters ook signalering genoemd)

De informatie die ouders geven tijdens een intakegesprek is van grote waarde. De ouders vullen vooraf een vragenlijst met kenmerken van een voorsprong in die tijdens het intakegesprek besproken wordt met de begeleider. Een andere manier om een voorsprong te detecteren is via een overzicht van ontwikkelingsdoelen op verschillende domeinen, waarbij wordt aangevinkt welke doelen het kind reeds beheerst en of die doelen eerder dan normaal zijn behaald. Hierna worden de gegevens door de persoon die verantwoordelijk is voor de signalering geïnterpreteerd.

Verdere beeldvorming op school

Baby’s en peuters waarbij een vermoeden van ontwikkelingsvoorsprong tijdens de intake is vastgesteld, worden regelmatig voor langere periode geobserveerd. Een uitgebreide observatie tijdens het spelen met het kind kan dan helpen om het gedrag van het kind beter te leren begrijpen. Ook een menstekening wordt gebruikt om meer informatie over de ontwikkeling van het kind te verkrijgen.

Voordelen

  • Er is geen abonnement vereist. De eenmalige aanschafprijs is € 170,76 (incl. BTW en verzendkosten);
  • Er wordt een referentiekader meegegeven van wat kinderen allemaal normaal gezien kunnen op een bepaalde leeftijd op een bepaald gebied. Zo wordt gekeken naar zowel de motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve als de taalontwikkeling van het kind;
  • Er wordt met een andere blik naar de kinderen gekeken: in plaats van ‘wat kan het kind nog niet’, ontstaat een houding van ‘wat kan het kind allemaal al’.

Nadelen

  • De validiteit van de test van Goodenough-Harris om intelligentie te gaan meten, is ontoereikend wat betekent dat de test niét geschikt is als alternatief voor het meten van intelligentie. Over de andere signaleringsvragenlijst(en) wordt verder in de handleiding geen informatie gegeven over de psychometrische kwaliteiten.

Pienter Peuters: https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/pientere-peuters/

Lees ook het algemeen artikel over signaleren en diagnostiek om meer achtergrond te verkrijgen over dit thema.

 

Referenties

  • Baraheni , N., Heidarabady , S., Nemati , S., & Ghojazadeh , M. (2018). Goodenough-Harris Drawing a Man Test (GHDAMT) as a Substitute of Ages and Stages Questionnaires (ASQ2) for Evaluation of Cognition. Iran J Child Neurol., 12(4), 94-102.
  • Rehrig, G., & Stromswold, K. (2018). What Does the DAP:IQ Measure?: Drawing Comparisons betweenDrawing Performance and Developmental Assessments. The Journal of Genetic Psychology, 179(1), 9-18.
Leeftijdscategorie: Kleuters (2,5-6j)
Thema'sLeermodulesExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenOver TALENT