Binnen thema: Versnellen
Documentenoverzicht

Versnellingsdagboek

Een versnelling is voor een kind en het betrokken gezin een hele stap. Mythes en vooroordelen rond versnellen zijn nog steeds heel erg aanwezig in de omgeving van gezinnen die deze beslissing nemen. Om zowel de bezorgdheden bij het kind als de ouders op te volgen, kan er gebruik gemaakt worden van een versnellingsdagboek. Dit document is daar een voorbeeld van. Het kan als inspiratie dienen voor een school om hun eigen versie te maken of het document kan in deze vorm gebruikt worden. 
Uit ervaring blijkt dat na 2 - 3 weken het versnellingsdagboek niet meer nodig is. Uiteraard blijft opvolging rond het niveau van uitdaging belangrijk, want een versnelling is een interventie die vaak (snel terug) gepaard gaat met andere interventies zoals compacten en verrijken en/of de verrijkingsklas.

Thema: Versnellen
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT