Binnen thema: Uitzonderlijk begaafd
Artikeloverzicht

Onderzoeksrapport "Verkenning onderwijsbehoeften van uitzonderlijk hoogbegaafde (UHB) leerlingen"

Binnen het Project Voorbeeldscholen voor cognitief sterk functionerende leerlingen heeft Expertisecentrum TALENT op vraag van de Vlaamse Regering de onderwijsbehoeften van uitzonderlijk hoogbegaafde (UHB) leerlingen geëxploreerd en aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de overheid en het onderwijsveld. Het rapport hierover is nu vrijgegeven en kan HIER worden gedownload.

Op basis van een literatuurverkenning, focusgroepgesprekken met leraren, begeleiders, ouders en leerlingen en interviews met internationale experten pleit het rapport voor:

  • Het centraal stellen van onderwijsbehoeften in het kijken naar deze leerlingen; het gaat om leerlingen die uitzonderlijk sterk cognitief functioneren voor wie de ‘reguliere’ CSF maatregelen niet volstaan; om hen tot leren en ontwikkelen te brengen hebben zij nood aan een combinatie van verschillende CSF maatregelen, die op meer doorgedreven wijze moeten worden toegepast;
  • Evidence-informed professionalisering van leraren (in opleiding) en andere onderwijsactoren;
  • Flexibiliteit in het onderwijssysteem, o.a. over onderwijsniveaus heen (basis-secundair, secundair-hoger) en tussen finaliteiten en studierichtingen in het secundair onderwijs; om flexibele trajecten op maat van deze leerlingen te kunnen opzetten, is een aanpassing van de regelgeving noodzakelijk;
  • Mentorship en procesbegeleiders. Zowel (vak)inhoudelijke mentoren die over high level expertise beschikken in het domein waarin de leerling excelleert en zich verder wil ontplooien, als procesbegeleiders die flexibele trajecten faciliteren, zijn nodig.
  • Tijdelijk samenbrengen met ontwikkelingsgelijken. Leerlingen die uitzonderlijk sterk cognitief functioneren (op bepaalde domeinen) kunnen deeltijds samengebracht worden in (bovenschoolse) plusklassen of projectklassen, om te leren en samen te werken. De behoefte aan ontwikkelingsgelijken kan ook bevredigd worden door (radicale) versnelling. In gesprek met de leerlingen dient gekeken te worden naar hun specifieke ontwikkelings- en onderwijsbehoeften.
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT