Binnen doelgroep: Lagere schoolkinderen (6-12j)
Artikeloverzicht

Basisscholen gezocht voor nieuwe studie naar het stimuleren van “leerhonger”

Sommige leerlingen vinden het erg leuk wanneer ze diep moeten nadenken en kunnen helemaal opgaan in cognitieve uitdagingen. Uit onderzoek blijkt dat deze “leerhonger” (Need for Cognition) een belangrijke voorspeller is van de schoolloopbanen van leerlingen: leerhongerige leerlingen zetten zich meer gedreven in voor hun schoolwerk en verhogen hiermee hun kansen op succes. Vandaag weten we echter nog erg weinig over hoe we deze leerhonger bij leerlingen kunnen voeden en stimuleren.

Daarom start het Expertisecentrum TALENT volgend schooljaar een nieuwe studie (TH!NK), gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. De studie vindt plaats in het vierde en vijfde leerjaar van de basisschool en loopt over twee schooljaren. Momenteel zijn we op zoek naar scholen die aan deze studie willen deelnemen.

De TH!NK-studie bestaat uit twee delen. Ten eerste gaan we bij de leerlingen na hoe zij denkactiviteiten beleven en hoe dat hun leerhonger beïnvloedt. De leerlingen vullen daartoe gedurende enkele weken ’s avonds een online dagboekje in waarbij ze terugblikken op hun denkactiviteiten van die dag. Dit gebeurt door de leerlingen thuis; op school vindt enkel één korte bevraging plaats (max. 1 lesuur) voorafgaand aan de studie.

Ten tweede willen we onderzoeken hoe leerkrachten bij leerlingen een positieve houding t.o.v. denkactiviteiten kunnen bevorderen. Leerkrachten zijn immers cruciale spelers die de leerhonger van leerlingen kunnen prikkelen en die leerlingen het vertrouwen kunnen geven om cognitieve uitdagingen positief te benaderen. In de studie willen we deze ervaringen van leerkrachten bundelen en leerkrachten ondersteunen door een professionaliseringtraject uit te werken, dat ze samen met andere leerkrachten volgen. Alle leerkrachten uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar op uw school zullen tijdens het schooljaar 2024-2025 gratis mogen deelnemen aan dit professionaliseringstraject, bestaande uit een startdag, een feedbacksessie en de mogelijkheid tot regelmatige consultatie. Bovendien krijgt uw school gratis toegang tot het vormingsaanbod (studiedag, lezingen, …) van het Expertisecentrum TALENT rond talentontwikkeling. Ook ontvangt u een feedbackrapport over wat de onderzoeksresultaten over uw school vertellen. Zo krijgt u een uniek zicht op de leerhonger van de leerlingen in uw school.

Voor meer informatie over de studie kan u contact opnemen met prof. Karine Verschueren en dr. Jeroen Lavrijsen van het Expertisecentrum TALENT (KU Leuven). Dit kan per e-mail (jeroen.lavrijsen@kuleuven.be) of telefonisch (016/32.04.53). Geïnteresseerde scholen wordt gevraagd hun deelname te bevestigen vóór 24 juni.

De studie verloopt volledig in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en met de richtlijnen van de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van de KU Leuven.

Toepassingsgebied: Onderwijs
Leeftijdscategorie: Lagere schoolkinderen (6-12j)
Lees meer over: leerhonger need for cognition
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT