Binnen doelgroep: Kleuters (2,5-6j)
Artikeloverzicht

Theorie van Succesvolle Intelligentie van Sternberg

Sternberg biedt een nieuwe definitie van intelligentie en betoogt dat er drie verschillende types van intelligentie nodig zijn om persoonlijk en professioneel succes te genereren: analytische, creatieve en praktische intelligentie.

Succesvolle intelligentie SternbergSternberg stelt het gangbare beeld van intelligentie ter discussie. De problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen zijn nooit zo goed gestructureerd als de vragen die in intelligentietests worden gepresenteerd. Daarom stak hij veel van zijn onderzoekstijd in het zoeken naar de belangrijkste soorten intelligentie die een mens nodig heeft, niet alleen om te leren op school, maar ook later om te slagen in de maatschappij.

Drie intelligenties

Sternberg beschrijft drie vormen van intelligent gedrag. De eerste is het analytische vermogen: inzicht in een probleem, overzicht terwijl je aan de oplossing werkt, helderheid van formuleren, van plannen. De tweede vorm is het creatieve vermogen: flexibiliteit bij het verwerken van een probleem, het vermogen om met ongewone oplossingen te komen, nieuwe verbanden te leggen. De derde vorm is het praktische vermogen: de vaardigheid waarmee je denken in je hoofd nuttig maakt in de maatschappij (of op school): bijvoorbeeld je vaardigheid om je eigen sterke en zwakke kanten realistisch in te schatten, maar ook die van anderen, om efficiënt samen te werken. Ook het vermogen om effectief te werken doordat je goed inschat waaraan je veel en waaraan je weinig tijd en inspanning moet besteden.

Succesvol intelligent

Volgens Sternberg laat iedereen in mindere of meerdere mate elk van deze intelligenties zien. Voor een geslaagde (school)carrière zijn echter de drie 'intelligenties' nodig. Het is de taak van de school om te zorgen dat verschillende vormen van begaafde talent aan bod kunnen komen, zodat elke leerling (met elk van de geschetste profielen) de eigen vaardigheden verder kan ontwikkelen, maar ook de minder ontwikkelde vaardigheden kan leren gebruiken. De theorie van de succesvolle intelligentie wordt vaak gebruikt om verrijkingsprogramma’s voor cognitief begaafde kinderen en jongeren vorm te geven. Door middel van aangepaste taken probeert men ervoor te zorgen dat niet alleen het analytisch denken, maar ook het creatieve vermogen en het praktische vermogen gestimuleerd worden.

 

Literatuur:

  • Sternberg, R.J. (2002). Succesvolle intelligentie. Hoe praktische en creatieve intelligentie succes
    bepalen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT