Binnen doelgroep: Kleuters (2,5-6j)
Artikeloverzicht

European Talent Point registratie

Als Vlaamse organisatie die zich richt tot talentontwikkeling kan je aansluiten tot het Europees netwerk ETSN. Wat het voordeel is om tot dit netwerk toe te treden, vind je hieronder.

Organisatietype

Een Europees talentpunt gekoppeld aan het Leuven Talent Centre for Flanders, kan een organisatie zijn van verschillende organisatietypes zoals hieronder beschreven:

 • organisaties / instellingen die zich vooral richten op talentondersteuning: onderzoek, identificatie en talentontwikkeling van begaafde leerlingen (zoals scholen, universiteiten, talentcentra, expertisecentra, kunstacademies, sportorganisaties die zich richten op talentontwikkeling, NGO's, enz.)
 • beleidsmakers op nationaal of internationaal niveau die zich richten op talent (ministeries, lokale autoriteiten)
 • bedrijven met programma’s om talent te stimuleren (talentidentificatie, programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, creatief klimaat)
 • organisaties van jongeren die deelnemen aan talentondersteuningsprogramma's
 • organisaties van ouders van begaafde kinderen
 • of een (netwerk) van de bovengenoemde organisatietypen.

De bovengenoemde soorten organisaties werden alleen als voorbeelden vermeld. De Europese talentcentra kunnen deze lijst uitbreiden, maar de betrokken organisaties moeten in verband staan met de ondersteuning van begaafde kinderen en jongeren.

Voordelen

 • Je formuleert als Europees talentpunt de intentie om mee te werken aan (internationaal) onderzoek. Het Leuven Talent Centre for Flanders weet op deze manier naar wie ze kunnen doorverwijzen voor samenwerking in onderzoek.
 • Je organisatie wordt voorgesteld in de nieuwsbrief van het ETSN, waar je een verslag van je recente activiteiten of toekomstige evenementen kan publiceren. Vragen om samen te werken met andere organisaties kan eveneens via dit kanaal gebeuren.
 • Je wordt via deze nieuwsbrief van het ETSN op de hoogte gehouden van nieuws op Europees vlak in het domein van begaafdheid.
 • Jullie activiteiten in het domein van talentontwikkeling worden zichtbaar en transparant gemaakt voor ouders en andere organisaties, maar ook voor het nationale onderwijsbeleid.
 • Het gewicht van talentondersteuning in het Europese onderwijsbeleid en in EU-aanbestedingen wordt daarmee ook vergroot.
 • Je maakt deel uit van een dynamisch netwerk van voortdurend ontwikkelende samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn op het gebied van talentontwikkeling.
 • Door het uitwisselen van goede praktijken kan je zelf als organisatie ook genieten van goede voorbeelden van andere organisaties.
 • Het uitwisselen van gekende namen in de wereld van begaafd onderwijs van trainers of sprekers indien je iemand nodig hebt voor een lezing of workshop.

Voorwaarden

Wanneer de organisatie zich aanmeldt om een Europees talentpunt te worden, zijn er enkele voorwaarden aan verbonden:

 • de organisatie heeft al minstens één jaar een strategie of actieplan dat verband houdt met talent ontwikkeld en uitgevoerd. Dit kan gaan om bv. identificatie van begaafdheid, verschillende vormen van ondersteuning, waaronder complexe programma's, verrijking, wedstrijden,..., onderzoek, onderwijs, opleiding, ontwikkeling van curriculum, carrièreplanning, enz.
 • de organisatie is bereid om informatie over zijn praktijken van talentondersteuning en andere talentgerelateerde zaken te delen met andere Europese talentpunten en Europese talentcentra. Dit kan door het delen van bv. programma's, strategie of actieplan, data die de praktijk die al minstens één jaar is uitgevoerd onderbouwen, beste praktijken, onderzoeksresultaten op internet, het organiseren of bijwonen van gezamenlijke conferenties of Talentendagen, enz.
 • de organisatie is bereid om samen te werken met andere Europese talentpunten, waaronder deelname aan gezamenlijke programma's, openstaan voor bezoek door vertegenwoordigers, experts en/of getalenteerde jongeren van andere Europese talentpunten
 • de aanvraag voor registratie als Europees talentpunt kan worden ingediend in het Nederlands of in een andere Europese taal. Europese talentpunten moeten daarnaast in ten minste nog één andere Europese taal kunnen communiceren
 • een samenvatting van de activiteiten van het talentpunt wordt samen met de contactgegevens van de organisatie ook in het Engels gepubliceerd op hun website.
 • bestaande Europese talentpunten worden om de drie jaar opnieuw geëvalueerd door hun geregistreerde Europese talentcentrum, om te bekijken of ze nog steeds aan de selectiecriteria voldoen.

Registratie

Hieronder geven we je graag een stappenplan mee om je registratie als talentpunt goed te laten verlopen:

 • Bekijk eerst het Nederlandstalige formulier dat een vertaling is van het Engelstalige formulier dat je dient in te vullen.
 • Download het Engelstalige formulier en vul het registratieformulier bij voorkeur in het Engels in. Sowieso moet de samenvatting op het einde in het Engels zijn opgemaakt.
 • Maak een pagina op je eigen website in het Engels met de samenvatting van de gegevens zoals dit op het Engelstalig formulier op het einde is opgemaakt.
 • Stuur het Engelstalige formulier door naar: contactetsn@gmail.com
 • Vul vervolgens het online aanvraagformulier op de ETSN-website (https://etsn.eu/apply-to-join-etsn/) in met dezelfde gegevens uit vorig formulier (je kan copy-pasten) en verzend.

Het aanvraagformulier wordt daarna door ETSN automatisch doorgestuurd naar het bevoegde Europese talentcentrum. De aanvraag wordt binnen twee maand na ontvangst van de aanvraag door het bevoegde talentcentrum beoordeeld. Tijdens het registratieproces zal het bevoegde Europese talentcentrum de gegevens controleren die door het talentpunt zijn verstrekt. Na goedkeuring is het talentpunt als European Talent Point geregistreerd, kunnen ze deelnemen aan de samenwerking van het ETSN en worden ze vermeld op de kaart van ETSN op de ETSN-website.

Zonder Talent Points kan een Talent Centre niet werken. Wij hebben jullie nodig als partners!

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT