Artikeloverzicht

SIDI3-protocol

Het Sidi3-protocol (Uitgeverij Eduforce) is een gestructureerd screenings- en signaleringsprotocol voor leerlingen vanaf groep 1 (tweede kleuterklas) tot en met groep 8 (zesde leerjaar), waarin de hele procedure in stappen is weergegeven.

Het protocol is ook bruikbaar voor de Vlaamse situatie waarbij peuters reeds op 2.5 jaar instromen. In onderstaande tekst worden telkens de Vlaamse benamingen van leerjaren gebruikt.

Screening

(Let wel: in SIDI3 signalering genoemd)

Op drie verschillende tijdstippen worden verkorte vragenlijsten, apart voor kleuters en lagere schoolkinderen, afgenomen om begaafde leerlingen te screenen:

 • Bij het instromen van kinderen in de kleuterklas worden aan de ouders een aantal vragen gesteld over het welbevinden, de interesses en de ontwikkeling van hun kind;
 • Jaarlijks worden in oktober álle leerlingen van elk leerjaar - met uitzondering van de reeds gekende cognitief begaafde leerlingen - geobserveerd zodat onderpresteerders of laatbloeiers ontdekt worden;
 • Bij vermoeden van cognitieve begaafdheid of aanmelding door leerkracht of ouder wordt tussendoor een screening gedaan;

Verdere beeldvorming op school

(Let wel: in SIDI3 diagnosticering genoemd)

De leerlingen die in de eerste fase gedetecteerd zijn en waarbij er geen enkel item van zorg werd genoteerd, worden verder onderzocht door middel van:

 • Doortoetsen met LVS-toetsen tot de score B is of lager om de voorsprong te bepalen en eventueel versnellen te overwegen;
 • Vragenlijst voor de leerlingen zelf, vnl. over hoe ze over de school denken en zelfbeeld.

Voor de gedetecteerde leerlingen waarbij er wel een zorgvraag is, worden naast bovenstaande ook volgende stappen gezet, telkens apart voor kleuters en lager onderwijs:

 • Uitgebreide oudervragenlijsten (51 tot 56 vragen)
 • Uitgebreide vragenlijsten voor leerkrachten (60 vragen);

Extra's die in het Sidi3-protocol aan bod komen:

 • Wanneer dient een extern deskundige te worden aangesteld (CLB of andere);
 • Signaleringslijst voor onderpresteren;
 • Vervroegd instappen of versnellen via de versnellingswenselijkheidslijst (VWL) van het CBO Nijmegen. Project TALENT heeft een Vlaamse versie van deze lijst gemaakt: Versnellingswenselijkheidslijst-VL.

Als laatste wordt een plan van aanpak opgesteld dat aansluit bij de werkwijze en het format van de school.

Voordelen

 • De handleiding is duidelijk en het protocol zelf is eenvoudig te gebruiken;
 • Je hoeft geen abonnement te nemen en hoeft niet online te gaan. Een eenmalige aankoop volstaat (€164,50);
 • Er is een digitale versie (in Excel) ontwikkeld om zelf alle gegevens in te voeren en te beheren. De resultaten van de vragenlijsten worden automatisch gegenereerd. Deze file kan aangepast worden naar eigen behoefte of kan in het eigen LVS-systeem worden opgeslagen;

Nadelen

 • In de handleiding wordt geen informatie gegeven over de psychometrische kwaliteiten van de signaleringsvragenlijst(en);
 • Het SIDI3-protocol is geschoeid op Nederlandse leest, wat betekent dat er pas gestart wordt met groep 1 (2de kleuterklas). Toch is het protocol bruikbaar voor de Vlaamse situatie met peuters die instappen op 2.5 jaar in plaats van 4 jaar.
 • Het protocol belicht enkel wat aandachtspunten voor een handelingsplan, maar er worden geen handvatten aangereikt om stappen te ondernemen naar verrijking, compacten, leerstrategieën, enz. De kennis voor het handelen zelf wordt in dit protocol niet verder gegeven;
 • Dit protocol sluit mooi aan met de fasen van het zorgcontinuüm basiszorg en verhoogde zorg, maar voor de fase uitbreiding van zorg wordt doorverwezen naar het protocol Cognitief sterk functioneren van Prodia;

Sidi3-protocol: https://www.eduforce.nl/sidi-3-opvolger-van-sidi-r-518000.html

Lees ook het algemeen artikel over signaleren en diagnostiek om meer achtergrond te verkrijgen over dit thema.

Thema'sLeermodulesExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenOver TALENT