Binnen thema: Versnellen
Documentenoverzicht

Versnellingswenselijkheidslijst - VL

Versnellingswenselijkheidslijst, aangepast aan de Vlaamse situatie
Is een versnelling bij deze leerling wel wenselijk?

Binnen het Vlaamse onderwijs zijn we doorgaans zeer voorzichtig als het gaat om het overslaan van een leerjaar (jaarversnelling). Uit een recent overzicht van internationaal onderzoek blijkt nochtans dat het versnellen van cognitief begaafde leerlingen in het algemeen positieve effecten heeft voor hun academische ontwikkeling en geen negatieve effecten voor hun psychosociale ontwikkeling. Daarom is het zinvol om versnelling te overwegen wanneer aanpassingen van het onderwijsaanbod alleen, zoals compacten van de leerstof en het aanbieden van uitdagende verrijking, alleen onvoldoende blijken om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van cognitief begaafde leerlingen.

Maar hoe maak je als school en als leerlingenbegeleider dan de juiste afweging bij individuele leerlingen? De Vlaamse Versnellingswenselijkheidslijst (VWL-VL) is een tool om CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren, leerkrachten en ouders te helpen een meer gefundeerde beslissing rond al dan niet versnellen in het basisonderwijs te nemen. Het is geen test, maar een hulpmiddel, gebaseerd op internationaal ontwikkelde lijsten, die op hun beurt steunen op wetenschappelijk onderzoek en gesystematiseerde praktijkervaring. De tool kan je hierboven gratis downloaden of klik op de foto hieronder.

Versnellingwenselijkheidslijst VWL-VL

Thema: Versnellen
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT