Activiteit

Studiedag Hoogbloeier

9 juni 2023
Datum: Vrijdag 9 juni 2023
Tijd: 14:00 tot 16:00
Type: Seminar
Soort: Online

Onderpresteren wordt in grote lijnen gedefinieerd als een substantiële discrepantie tussen academische bekwaamheid of potentieel en academische prestaties. Dit betekent dat het bereikte prestatieniveau van een leerling onder wat wordt verwacht op basis van de academische vaardigheid van de leerling valt. Deze vaardigheids-prestatiekloof bij onderpresterende studenten verwijst naar de kloof tussen bekwaamheid of kennis (zoals gemeten door een bekwaamheidstest of gestandaardiseerde prestatietest) en feitelijke prestatie (zoals gemeten door cijfers of een andere maatstaf voor academische productiviteit). Onderpresteren wordt het best beschouwd als een discrepantie tussen capaciteit en productiviteit, in plaats van een discrepantie tussen vaardigheden en leren.

Onderzoek toont aan dat onderpresteren zich al in de vroege kinderjaren kan ontwikkelen. Daarom focussen we in deze sessie op onderpresteren bij kinderen op de basisschool. In deze sessie bespreken we wat het onderpresteren kan veroorzaken en verschillende manieren waarop onderpresteren zich kan ontwikkelen. We zullen onderzoeksresultaten delen van Dr. Desmets werk rond motivatietheorie en affectieve behoeften van hoogbegaafde leerlingen om het ontstaan en de ontwikkeling van onderpresteren te bespreken. Verder zullen we praktische implicaties bespreken, zoals tips en hulpmiddelen om onderprestaties te voorkomen en op te lossen.

Spreker

Dr. Ophélie Desmet (Purdue University) is co-stichter en co-voorzitter van het Steunpunt Onderpresteren (www.onderpresteren.be). Zij heeft een bachelor in Onderwijskunde (KU Leuven KULAK), een master in Pedagogische wetenschappen met specialisatie in onderwijs- en opleidingskunde (KU leuven) en heeft een doctoraat in gifted, creative, and talented studies  (Purdue University, USA).

Ophélie werkt sinds 2012 met hoogbegaafde en/of onderpresterende kinderen en jongeren en hun leerkrachten. Samen met Tania Gevaert schreef ze het boek Slim Onderpresteren Aanpakken (2016) en Slim Onderpresteren Aanpakken: De Basisschool Editie (2019).

Ophélie is werkzaam in de USA, waar ze als postdoctoraal onderzoeker werkt voor Purdue University. Haar onderzoek focust op onderpresteren, affectieve noden, talentontwikkeling, en gelijke onderwijskansen.

Locatie

De studiedag wordt online vanuit Amerika gegeven, maar wie wil kan ook langskomen in Mechelen, waar je voor dezelfde prijs samen met de partners van Hoogbloeier® kan meevolgen op groot scherm. Kom dan een halfuurtje vroeger voor een koffie of thee en je kan ook nadien nog wat napraten.
Wanneer je online wil meevolgen, zal je na inschrijving een link toegestuurd krijgen.

De Nekker
Nekkerspoel-Borcht 19
2800 Mechelen

 

Tarieven

  • Partners Hoogbloeier®: 1 credit
  • Andere deelnemers: €75,-  (excl. 21% BTW)

Van deze studiedag wordt een factuur gemaakt.

Inschrijven kan hier.
Wil je meer informatie of een afspraak maken, telefoneer dan +32 478 20 69 87 of mail naar opleidingen@hoogbloeier.be.

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT