Activiteit

Studiedag Hoogbloeier® Gifted Academy

11 maart 2023
Datum: Zaterdag 11 maart 2023
Tijd: 09:00 tot 12:00
Type: Evenement

Agenda

09u30 – 09u45: Onthaal & koffie
09u45 – 10u00: Verwelkoming
10u00 – 12u30: “En de directeur dan?” door Ilse Verhoeven
12u30 – 14u00: Lunchpauze
14u00 – 16u00: Opvoeden volgens de Zelf-determinatietheorie door Dr. Elien Mabbe
16u00 – 16u30: Pauze
16u30 – 18u00: Diploma-uitreiking en receptie

Toelichting inhoudelijke sessies

"En de directeur dan?" door Ilse Verhoeven

Als we spreken over professionaliseren op gebied van onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen, gaat het vaak over het opleiden van (zorg)leraren. Uit onderzoek blijkt echter dat directieleden een cruciale rol spelen om een beleid kwalitatief te implementeren. Dat kan dus voor deze doelgroep vast niet anders liggen. Voor haar eindproduct voor de RITHA opleiding tot ECHA specialist in Gifted Education dook Ilse Verhoeven in de literatuur rond professionalisering en het belang van directies. Hoe kunnen we draagvlak bij directieleden vergroten om aan de slag te gaan met deze doelgroep? Dat bleek veel breder te gaan dan “Omdat alle leerlingen recht hebben op passend onderwijs.” Wat is er effectief in professionaliseringstrajecten en wat zijn mogelijke remmende factoren? Deze sessie kan inzichten geven voor het in gesprek gaan met scholen en directieleden voor alle professionelen in het veld.

Ilse Verhoeven is expert in de hoogbegaafdheid en partner van expertisenetwerk Hoogbloeier® en studeert binnenkort af als RITHA specialist in Gifted Education.

 

Opvoeden volgens de zelf-determinatietheorie door Dr. Elien Mabbe

Wat hebben kinderen en jongeren nodig om zich op een positieve manier te ontwikkelen en hoe kunnen we hen motiveren? We baseren ons hiervoor op de Zelf-Determinatie Theorie, die stelt dat het voeden van de psychologische basisbehoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid cruciaal staat binnen de opvoeding. Dit geldt evenzeer voor het opvoeden van cognitief begaafde kinderen en jongeren. Vanuit deze theorie werd het opvoedingskompas ontwikkeld dat een verfijnder inzicht biedt in hoe je als omgeving kan inspelen op die basisbehoeftes en wat mogelijke valkuilen zijn. In deze lezing gaan we dieper in op de basisfilosofie van dit kader en passen we dit toe op verschillende domeinen binnen de opvoeding.

Dr. Elien Mabbe is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent binnen de onderzoeksgroep ontwikkelingspsychologie.

Inschrijven voor deze studiedag kan hier.

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT