Blogoverzicht

Welbevinden van cognitief sterke leerlingen in het basisonderwijs. VUB onderzoek bij ouders en hoog-intelligente kinderen van 7 tot 13 jaar die naar een Vlaamse lagere school gaan. Oproep tot deelname.

16 maart 2021

Wij zijn onderzoekers aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.
Wij zijn op zoek naar ouders van hoog-intelligente kinderen van 7 tot 13 jaar die naar een Vlaamse lagere school gaan.

Wij willen de beleving van begaafde kinderen in de lagere school beter begrijpen en kunnen nagaan wat de impact is van de verschillende maatregelen op het welbevinden van deze kinderen.
De vragenlijst is online en zal gemiddeld 25 à 30 minuten duren. Er zijn drie delen:
Het eerste korte deel bestaat uit een aantal algemene vragen voor de ouder.
Dan zijn er een aantal vragen die het kind zelf dient in te vullen (eventueel onder begeleiding van de ouder).
Tenslotte zijn er opnieuw een aantal vragen, specifiek voor de ouder.
Alle door ouder en kind verstrekte gegevens worden VERTROUWELIJK behandeld.

Kent iemand in deze doelgroep, stuur dan zeker onze link door.

Bent u zelf ouder van een kind met een vermoeden van hoogbegaafdheid dat naar een Vlaamse lagere school gaat en bent u geïnteresseerd om deel te nemen?

KLIK DAN OP DEZE LINK:

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3faGNoYyjsT465E

Alvast bedankt voor uw deelname. 😊

Kathleen Vander Cruyssen
Prof. Dr. Peter Theuns