Blogoverzicht

Ben ik slim (genoeg)? Echte meiden zijn stoer, kritisch, slim én vrouwelijk

26 april 2019

In deze systematische literatuurstudie wordt stilgestaan bij de verschillende oorzaken van de uitdagingen waar hoogbegaafde meisjes, ondanks hun capaciteiten en zelfs multipotentialiteit blijken zij een kwetsbare doelgroep. Er wordt vertrokken van interne en externe factoren die een rol kunnen spelen in de keuzes die hoogbegaafde meisjes maken. Daarna wordt stilgestaan bij de kwetsbaarheden zoals zelfbeeld en perfectionisme in de perceptie van de hoogbegaafdheid en wordt bekeken wat de invloed van genderrollen is op de ontwikkeling van de zelfinschatting. Hoogbegaafde meisjes bezitten daarbij vaak ook nog multipotentialiteit en kunnen een krachtige talentbegeleiding op maat gebruiken om zich te ontplooien. De protectieve factoren voor het ontplooien van hun talent zitten in een steunende context in combinatie met de capaciteiten van het meisje. Dit geheel leidt, op basis van de literatuur naar aanbevelingen voor talentbegeleiding en verder onderzoek.

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT