Artikeloverzicht

Hoogbegaafdheid In-Zicht

Dit protocol, samengesteld uit twee delen 'Quickscan begaafdheidskenmerken' en Screening '(Hoog)begaafdheid In-Zicht', is ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming rondom onderwijsaanpassingen en begeleidingsmogelijkheden die specifiek bedoeld zijn voor (hoog)begaafde leerlingen, zoals deelname aan een verrijkingsklas.

Screening

(Let wel: in Hoogbegaafdheid In-Zicht quickscan genoemd)

Voor een eerste verkenning van kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid is de 'Quickscan begaafdheidskenmerken' een hulpmiddel. Via korte vragenlijsten (16 vragen) voor leerkracht én ouders wordt een eerste screening gemaakt van de hele klas. De antwoorden worden ingegeven in een excel-formulier dat automatisch resultaat geeft betreffende vermoedens van hoogbegaafdheid. Interessant is dat het verschil in antwoorden tussen leerkracht en ouders aandacht krijgt.

Verdere beeldvorming op school

(Let wel: in Hoogbegaafdheid In-Zicht screening genoemd)

De leerlingen die gescreend zijn via de Quickscan worden verder onderzocht door middel van:

  • Uitgebreide oudervragenlijst (>100 vragen);
  • Uitgebreide vragenlijst voor leerkrachten (>100 vragen);
  • Inschatting van de prestaties door leerkracht en ouders;
  • Uitgebreide vragenlijst voor de leerling zelf, vnl. over hoe ze over de school denken en zelfbeeld (±100 vragen).

De antwoorden worden in één excel-formulier per gesignaleerde leerling ingegeven en komen automatisch via diagrammen als resultaat naar voren. Je vindt er welk soort leerlingenprofiel het kind heeft, welke aandachtspunten er zijn, enz.

Voordelen

  • Zowel de screeningsmodule als de signaleringsmodule van Hoogbegaafdheid In-Zicht is heel duidelijk en eenvoudig toe te passen. Je hoeft geen abonnement te nemen en hoeft niet online te gaan. Beide modules zijn gratis te downloaden van de site;
  • Er is een excel-file ontwikkeld om zelf alle gegevens in te voeren en te beheren en deze file kan je aanpassen naar eigen behoefte. De vragenlijsten worden ook in Word meegegeven;

Nadelen

  • In de handleiding wordt geen informatie gegeven over de psychometrische kwaliteiten van de signaleringsvragenlijst(en);
  • Alle ouders worden reeds bij de screeningsfase mee bevraagd wat misschien onnodig is voor het grootste deel van de klas;
  • Een handelingsplan zelf is niet aanwezig. De verzamelde gegevens dienen enkel als basis voor gesprekken met alle betrokkenen voor een verdere interpretatie en voor het maken van de praktische vertaalslag naar onderwijsaanpassingen en begeleiding;

Hoogbegaafdheid In-Zicht: http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl

Lees ook het algemeen artikel over signaleren en diagnostiek om meer achtergrond te verkrijgen over dit thema.

 

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT