Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

Psychodiagnostisch Centrum Thomas More

Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) is actief op vlak van toegepast wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening m.b.t. psychodiagnostiek.  De expertise van het PDC ligt enerzijds in de aanpassing en hernormering van psychodiagnostische instrumenten aan een Vlaamse populatie. Anderzijds geeft het PDC wetenschappelijk en inhoudelijk advies over kwaliteitsvolle psychodiagnostiek (intelligentie, persoonlijkheid, arbeidsinteresses, …) in onze diverse samenleving. Jaarlijks biedt het PDC een aanbod van vormingen om professionele hulpverleners op de hoogte te houden van recente psychodiagnostische ontwikkelingen. Ook op vraag zijn vormingen op maat mogelijk.

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

Het PDC werk mee als partner van het Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School. Leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond, zoals een lage sociaal- economische status of een andere moedertaal dan het Nederlands, nemen niet altijd deel aan het schoolniveau dat in overeenstemming is met hun potentieel. Het project ‘Creating equal opportunities at school: Empowering pupils from less-advantaged backgrounds through teaching academic language’, gefinancierd vanuit Erasmus+, ondersteunt bij het overbruggen van het verschil tussen huidig schoolniveau en het cognitieve talent van kinderen door middel van het aanleren van academisch Nederlandse taal

Daarnaast ontwikkelen CAPvzw en PDC de testreeks CoVaT: kwalitatieve tests voor cognitieve vaardigheden voor de Vlaamse populatie volgens de hedendaagse wetenschappelijke inzichten rond intelligentie (CHC-model). Momenteel zijn er drie versies beschikbaar en/of in ontwikkeling:  

De CoVaT-CHC Basisversie werd gebruikt bij de identificatie van de cognitief begaafde leerlingen (1SO) in het TALENT-project en het project Creating Equal Opportunities at School. 

Type Instituut hoger onderwijs
Website https://expertisetoegepastepsychologie.be/expertisecellen/psychodiagnostisch-centrum/
Twitter
LinkedIn
Facebook
Plaats Molenstraat 8
Adres 2018
Postcode Antwerpen
Toegevoegd door Marlies Tierens

Onlangs toegevoegd door medewerkers van Psychodiagnostisch Centrum Thomas More

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenNieuwsbriefOver TALENT