Activiteit

Gelijke kansen in het (hoog)begaafdenonderwijs

15 september 2021
86
Datum: 15 september 2021
Tijd: 09:00 tot 12:00
Type: Evenement

Heb jij de indruk dat cognitief talent in sommige groepen niet goed wordt herkend? Of dat (hoog)begaafde leerlingen uit minder bevoordeelde gezinnen minder goed tot presteren komen? Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders van niet-Westerse achtergrond en kinderen van laagopgeleide ouders minder goed worden herkend als cognitief talent. De partners in het project vinden het belangrijk om het talent in deze groepen wel te vinden en ervoor te zorgen dat ook deze jongeren de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Met het driejarige project Creating Equal Opportunities at School is een lesprogramma ontwikkeld om de academische woordenschat te verbeteren van leerlingen uit minder bevoordeelde omstandigheden. Door het aanreiken van academische woordenschat willen de partners de kansen van deze leerlingen vergroten zodat zij succesvol een academische studie af te ronden.

Op het symposium kun je kennismaken met alle betrokkenen in het project: leraren, onderzoekers, leerlingen, schoolleiders, onderwijsexperts. Aanmelden kan tot 8 september. Voor online deelname geldt een bijdrage van 10 euro en fysieke deelname op de Campus Sanderus van de Thomas More Universiteit in Antwerpen kost 15 euro inclusief lunch.

Lees meer over: diversiteit taalverrijking
Thema'sLeermodulesExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenOver TALENT