Activiteit

NESTival1.0 van de cognitieve begaafdheid

11 maart 2020
Locatie: Hogeschool VIVES
Datum: 11 maart 2020
Tijd: 09:30 tot 21:30
Type: Congres

PROGRAMMA

9.30u – 12u Aan de slag met differentiatie voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen: Zet hen op het juiste spoor! (lager onderwijs)

14u – 16.30u Aan de slag met differentiatie voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen: Zet hen op het juiste spoor! (lager onderwijs) 

Spreker mevr. Caroline Vandenberghe

Aan de hand van concrete voorbeelden leggen we linken tussen onderwijsbehoeften en de invulling die we hier als leerkracht kunnen aan geven. We zoomen in op de kenmerken van goed verrijkingsmateriaal en leggen hierbij linken naar de taxonomie van Bloom. Je leert hoe je verrijking kan inzetten én begeleiden tijdens je dagelijkse klaspraktijk: een kast vol verrijking zonder de juiste begeleiding haalt maar weinig uit.  Kinderen met een leervoorsprong hebben nood aan de juiste begeleiding: het aanleren van leervaardigheden en leerstrategieën, omgaan met compacten en de integratie van dit alles binnen de dagelijkse klaspraktijk is minstens even belangrijk! Succesvol leren vraagt meer dan het juiste materiaal. In deze vorming worden dan ook tal van tips gegeven om het leerproces en de juiste mindset te leren bewaken. Tot slot nemen we ook een kijkje in de Kangoeroeklas: aan de hand van praktijkvoorbeelden staan we stil bij de opzet en de werking van plusklassen.

Caroline Vandenberghe heeft jarenlange ervaring als zorgcoördinator en begeleider in de kangoeroeklas. Tevens is ze mama van een hoogbegaafde zoon. Caroline specialiseerde zich in hoogbegaafdheid en differentiatie binnen wiskunde, taal en wereldoriëntatie in het basisonderwijs.  Zij is auteur bij uitgeverij Plantyn en schreef o.a. TWIST (verrijkingsmateriaal taal en wiskunde).

Deelnameprijs bedraagt 25 euro.

19.30u - 21u Lezing Existentiële zelfontwikkeling bij cognitief begaafde kinderen en jongeren: Tot waar de gedachten zich overgeven aan het onkenbare. En terug.

Spreker dr. Stijn Smeets

Jongeren die goed kunnen redeneren ervaren de wereld anders. Ze zijn zich bewuster van hun omgeving, zien sneller verbanden en patronen, en komen tot eigen inzichten. Ze kunnen zich beter inbeelden hoe de wereld er idealiter zou kunnen uitzien. Inconsistenties in het denken en gedrag van anderen pikken ze sneller op. Ze beseffen dat de waarden die ze meekrijgen in hun opvoeding niet altijd overeen komen met hoe de wereld werkt. “Mijn vader leert me om eerlijk te zijn, maar hij verdient geld bij in het zwart”, “Ik krijg straf als ik iemand pijn doe, maar ik hoor op het nieuws dat ISIS ongestraft mensen kan vermoorden”, “Mijn ouders spreken over liefde en ruzies bijleggen, maar ze zijn wel aan het scheiden”. Op jongere leeftijd stellen ze zich al de “grote” vragen, over dood, liefde, rechtvaardigheid, armoede, lijden,… In hun zoektocht naar begrip voelen cognitief begaafde kinderen en jongeren zich vaak alleen. Hun leeftijdsgenoten zijn hier niet zo intens mee bezig. Ook ouders en leerkrachten kunnen niet altijd ondersteuning bieden; ze worstelen zelf met die vragen nu de grote betekeniskaders (religie, ideologie,…) niet meer bruikbaar lijken.

In deze lezing wordt wetenschappelijk onderzoek, westerse en oosterse filosofie en oeroude traditionele wijsheid gecombineerd om samen met u na te denken over hoe we cognitief begaafde kinderen en jongeren kunnen begeleiden in hun existentiële zelfontwikkeling.

Dr. Stijn Smeets is psycholoog en behaalde zijn doctoraat aan Vanderbilt University’ Peabody College (USA). Hij deed onderzoek naar de sociale en emotionele gevolgen van versnellen voor cognitief begaafde leerlingen. Terug in België, richtte hij Modesto op, een stichting die cognitief begaafde kinderen, jongeren en volwassenen helpt gelukkige en productieve levens te leiden. Dr. Stijn Smeets was verbonden aan de Radboud Universiteit (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) en de Universiteit van Leuven (Project TALENT, Expertisecel Begaafdheid). Op zoek naar een diepgaander begrip van existentiële zelfontwikkeling, richtte hij in 2016 samen met Elke van Campenhout “The Monastery” op, een experiëntieel onderzoekscentrum voor hedendaagse spiritualiteit. Hij geeft individuele en groepsbegeleiding aan cognitief begaafde jongeren op zoek naar zichzelf en hun plaats in de wereld.

Deelnameprijs bedraagt 25 euro.

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT