Activiteit

MAAN - Externe plusklas DiscoverYourUniverse & Galileo

20 september 2023
Locatie: MOre coaching
Datum: Woensdag 20 september 2023 - woensdag 29 november 2023
Tijd: 09:00 tot 12:30
Type: Bijeenkomst

Projecten van 2 uur, opgebouwd om snellere denkers te leren hoe ze leren, zodat ze hun bijzondere capaciteiten beter en meer bewust leren inzetten. Het gaat dus niet zozeer om het resultaat, maar om het denkproces zelf.

De projecten worden aangevuld met de groepstraining ACT4kids  waar de kinderen leren hoe ze kunnen omgaan met moeilijke situaties, hoe ze zichzelf kunnen en mogen zijn en hoe ze kunnen leren om datgene te doen wat ze graag willen doen in hun leven. Deze training van ongeveer 1.30 uur sluit telkens aan bij het project. De transfer vanuit Act4kids naar de concrete projecten maakt onze aanpak uniek.
We sluiten het traject af met een ouder-kind-bijeenkomst waar we samen enkele oefeningen doen en waar ouders met hun kinderen kunnen uitwisselen wat ze de voorbije weken opgemerkt hebben.

 
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT