Therapie aan hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun omgeving: verbinden vanuit eigenheid

11 oktober 2019
387
Datum: 11 oktober 2019
Tijd: 09:30 tot 16:00
Type: Congres

WORKSHOP 1 Virginie Casier 15.45u-15.15u

Indien kinderen en jongeren zich in hun omgeving als een vis in het water voelen, ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van hun eigenheid en talenten. Het spreekt voor zich dat dit eveneens voor hoogbegaafde kinderen en jongeren geldt. In hun thuis-, school- en vrijetijdscontexten blijkt het echter niet evident om het aanbod sensitief-responsief af te stemmen op hun specifieke eigenheid en ermee gepaard gaande behoeftes. Hierbij ontstaat het risico dat dit (op termijn) hun welbevinden en socio-emotionele ontwikkeling ondermijnt. Een aantal van deze hoogbegaafde kinderen en jongeren -al dan niet reeds (h)erkend als hoogbegaafd- wordt aangemeld voor psychotherapie.

Deze workshop illustreert dat persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie heel waardevol blijkt om tegemoet te komen aan de therapeutische hulpvragen van hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun context. Ik bied een exemplarische inkijk in hoe therapie vanuit experiëntiële invalshoek aan deze doelgroep met betrekking tot het thema verbondenheid vanuit eigenheid kan vormgegeven worden.

Tevens voer ik een warm pleidooi tot meer expertise bij psychotherapeuten over de eigenheid van hoogbegaafde personen en de invloed ervan op het therapeutische proces en de verbondenheid met hun omgeving.

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
KennisbankThema'sExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT