Blogoverzicht

Enquête over de situatie van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen in het onderwijs anno 2020

10 maart 2020

De vereniging “Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen Vlaanderen” hield afgelopen maand een enquête over de situatie van uitzonderlijk hoogbegaafde (UHB) kinderen binnen het Vlaamse onderwijs. Dit naar aanleiding van hun vraag naar passend onderwijs voor extreem cognitief begaafde kinderen.

De enquête werd verdeeld onder de eigen ledengroep van Vlaamse ouders met leerplichtige UHB kinderen. De resultaten hier uit werden gebundeld in een eigen onderzoek dat nu beschikbaar is.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

- Er bestaat niet één specifieke maatregel binnen onderwijs als oplossing voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen.
Voor elk kind is een combinatie aan maatregelen nodig en tijdens de schoolcarrière zijn herhaaldelijke evaluaties en aanpassingen nodig. Dit kan eender welke combinatie zijn van jaarversnelling(en), vakversnelling, tutoring, (deeltijds) huisonderwijs, verrijking,...

- In praktijk worden er op scholen voor deze kinderen vaak pragmatische oplossingen gevonden, die niet altijd binnen een officieel kader passen.
Uit de enquête blijkt dat scholen vaak bang zijn om dergelijke creatieve oplossingen te faciliteren, omdat er geen duidelijk kader is voor hen of omdat ze niet bekend zijn met bepaalde wettelijke mogelijkheden (zoals code P in het lager of secundair onderwijs om bv. nodige tutoring buiten de schoolmuren mogelijk te maken).

- Een belangrijk percentage van deze kinderen belandt in huisonderwijs bij gebrek aan oplossingen binnen een reguliere schoolcontext.
Huisonderwijs op zich biedt de allergrootste vrijheid qua verrijking, versnelling, vakversnelling, online cursussen en tutoring. Tegelijkertijd is de drempel om huisonderwijs te geven zéér groot, omwille van de grote familiale, professionele en financiële gevolgen voor de gezinnen én het totaal gebrek aan ondersteuning en begeleiding van de ouders.

- Onderwijsaanpassingen gebeuren quasi uitsluitend op initiatief van de ouders.
Door het gebrek aan kennis, ondersteuning en/of decretaal kader voor deze kinderen, is het op dit moment dan ook essentieel dat de ouders voor onderwijsaanpassingen pleiten.

 

De resulataten van de enquête werden gepubliceerd op de website van UHB Vlaanderen:
http://145plus.net/tiki-index.php?page=Documenten&structure=Public+pages