Blogoverzicht

Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen bundelen de krachten

2 juli 2019

Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen bundelen de krachten

 

Terwijl hoogbegaafdheid in Vlaanderen langzaam bekend raakt en er maatregelen voor hoogbegaafde kinderen op scholen worden genomen, vallen uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen binnen het onderwijs nog altijd uit de boot. Expertise of zelfs maar kennis over uitzonderlijke hoogbegaafdheid is in Vlaanderen amper te vinden. Ouders van deze kinderen vechten vaak een eenzame strijd als het over de tegemoetkoming aan de noden van hun kinderen gaat.

Een aantal ouders van UHB kinderen wil hier verandering in brengen en verenigde zich in de stuurgroep "Ouders van UHB kinderen".

Wie zijn wij ? 

Wij zijn allen zelf ouder van één of meerdere UHB kinderen en legden individueel een soms jarenlange zoektocht af naar passend onderwijs voor onze eigen kinderen. Stuk voor stuk botsten we als ouders van kinderen met zeer specifieke onderwijsnoden op gelijkaardige problemen: 

  • Het aantal experts met kennis van UHB is in Vlaanderen op een halve hand te tellen;

  • Kennis over UHB is beperkt, zéker als het over kinderen met een zeer extreem hoog IQ en de bijhorende extreme noden gaat.

  • Literatuur over “highly”, “exceptionally” en “profoundly gifted children” is maar beperkt beschikbaar en amper te vinden in het Nederlands.

  • Scholen en onderwijsinstellingen kennen niet de bijzondere noden van deze kinderen, laat staan dat zij aangepast onderwijs, begeleiding of zorg beschikbaar stellen.

Wij ouders zagen dan ook geen andere mogelijkheid dan zélf de expterten te worden die onze kinderen broodnodig hebben. Als ervaringsdeskundigen merkten we echter dat we meer kennis ontwikkelden dan scholen en onderwijsinstanties zelf.

Daarom verenigden we ons met een 10-tal ouders in een stuurgroep, om uitzonderlijke hoogbegaafdheid bekendheid te geven op alle niveaus: scholen, onderwijs, hulpverlening en politiek.

Wat doen we ?

Als stuurgroep willen we:

  • andere ouders informeren

  • kennis en expertise over UHB bundelen en beschikbaar maken

  • de extreme noden van UHB kinderen binnen het onderwijs bloot leggen

  • het tekort aan kennis en passende onderwijsmogelijkheden aankaarten

  • voorstellen doen voor passend onderwijs voor UHB kinderen

We wensen op geen enkele manier ons te profileren als dé experts op het vlak van uitzonderlijke begaafdheid in Vlaanderen. Zolang er echter geen expertise is over UHB, blijven we ons inzetten om bekendheid te geven aan de specifieke kenmerken en noden van deze kinderen. 

Website 

Om UHB in Vlaanderen meer bekendheid te geven, ontwierpen we een website die niet alleen algemene informatie over UHB en de kenmerken van UHB kinderen bevat, maar zich ook specifiek naar de situatie van deze kinderen en jongeren binnen het Vlaamse onderwijs richt. Pijnpunten en valkuilen binnen het schoolsysteem én huisonderwijs werden op en rijtje gezet. Tegelijkertijd biedt de site ook een overzicht van alle mogelijke alternatieve leerpaden of trajecten voor UHB kinderen binnen het Vlaamse onderwijs.

De website dient ook als bibliotheek voor alle mogelijke informatie die wereldwijd over UHB te vinden is. Boeken, websites, artikels en nieuwsberichten met betrekking tot UHB werden gebundeld voor het gemak van de bezoeker. Informatie over de onderwijswetgeving met betrekking tot UHB is eveneens terug te vinden op de website.

Ontdek hier onze website: http://www.145plus.net

 

Besloten ontmoetingsgroep op Facebook

Ouders van UHB kinderen die specifieke vragen hebben over de situatie van hun kinderen binnen het Vlaamse onderwijs of die graag in contact komen met andere ouders, kunnen ook terecht in de besloten Facebook groep "Ouders van UHB kinderen". Deze groep is enkel toegankelijk voor ouders van uitzonderlijk begaafde kinderen.

Wil u graag lid worden ? Klik hier: https://www.facebook.com/Ouders-van-uitzonderlijk-hoogbegaafde-kinderen-Vlaanderen-574930773015187

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT