Blogoverzicht

Een wat? Een plusgroep, een pluskamp?!

10 mei 2019

Een hulpvraag van kinderen die ik in mijn praktijk zie, is dat ze zich soms niet  begrepen voelen. Ze zeggen letterlijk “ Wat is er toch met mij? Ben ik de enige van mijn klas die de optellingen tot en met 10.000 op een andere manier oplos? Waarom hebben sommige kinderen na meerdere herhalingen de spellingsregels nog niet onder de knie? “ Waarom ben ik de enige die opmerk dat de juf vandaag een moeilijke dag heeft? Ligt het aan mij?” Hoogbegaafde kinderen ervaren vaak bewust of onbewust een gevoel van ‘anders zijn’.

Een voorbeeld dat ik graag met jullie wil delen..”Ons 3-jarig zoontje zat in de eerste kleuterklas. Hij hield van de autohoek, ook thuis. Plots sprak de juf mij aan…A. begint zich meer en meer af te zonderen in de klas. “ Ik heb het gevoel dat hij liever alleen speelt dan met de andere kindjes van zijn klas, doet hij dit thuis ook? “

Thuis was me dit nog niet opgevallen, integendeel. Hij was sociaal, zelfstandig in spel en zorgzaam. Toen ik met mijn zoontje daarover in gesprek ging, antwoordde hij het volgende: “ Maar mama, de kindjes van mijn klas begrijpen mij niet. Ik stelde voor om in de autohoek een cilindervormige tunnel te maken, met daarop een kubusvormige dakparking…maar de kinderen keken zo raar naar mij en draaiden zich om, dus ben ik maar alleen gaan spelen…” En zo kennen we nog een hele reeks verhalen…Het gevoel van anders zijn, zich niet echt begrepen voelen, de vriendschapsverwachtingen..

En daar zeg je zoiets…Zijn we niet allemaal op zoek naar dat veilige geborgen vriendschapsgevoel? Willen we niet allemaal iemand waarbij we het gevoel hebben dat we die persoon blindelings  kunnen vertrouwen?

Klopt, ook hoogbegaafden. En laat dat nu net een belangrijk item zijn binnen hun emotionele ontwikkeling. Zij zijn op zoek naar diegenen die hetzelfde denken over vriendschap, ze zoeken naar kinderen met een beeld van vriendschap dat overeenstemt met dat van henzelf.

Voor hoogbegaafden is het niet eenvoudig om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. Zij ontwikkelen zich asynchroon: hun intellectuele, hun emotionele, hun sociale en lichamelijke leeftijd kunnen sterk verschillen. Ontwikkelingsgelijken vinden is dus geen simpele opdracht, en al zeker niet in ons huidige onderwijssysteem. En wat met hun zijns- luik? Allemaal factoren die meegenomen dienen te worden in het aangaan en hebben van vriendschapsrelaties.

Wat gebeurt er als hoogbegaafden een gebrek hebben aan contact met ontwikkelingsgelijken? Ze ervaren nog meer het “anders zijn”, en kunnen minder hun eigen ervaringen delen. Gevolg: eenzaamheid? Nog meer vraagstaarten in hun hoofd en het gevoel hebben dat er met hen iets mis is?

En dat dienen we op te volgen! Vandaar  het belang aan plusgroepen! Je ontdekt er inhoudelijk heel wat, maar de belangrijkste ontdekking is en blijft: “hé, ik ben er niet alleen!” Ik herken mezelf in dat meisje!”

En dat is waarvoor wij onze plusgroepen en pluskampen organiseren! Hoe fijn is het gevoel niet als je geaccepteerd wordt, je begrepen voelt en het gevoel hebt dat je “toch niet anders” bent? Dit is noodzakelijk om een gezond zelfbeeld en een blijvend gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.

Hieronder nog eens 5 goede redenen op een rijtje voor te kiezen voor een plusgroep/pluskamp:

1. Andere manier van denken
In een plusgroep kunnen hoogbegaafde kinderen inzicht krijgen in hun denkproces. Dit is van belang omdat hun manier van denken verschilt met die van anderen, wat kan leiden tot frustratie of onzekerheid. Denken kan voor ‘ snel lerende ‘ kinderen zo ‘flitsend’ snel gaan, dat ze nog niet ontdekken hoe het denkproces zich voltrekt. Zich vastbijten in de materie is belangrijk om tegen grenzen van het denken en het vermogen van het kind aan te lopen, want juist op zulke momenten wordt er geleerd, in de leerzone dus!

2. Leren leren
Het is belangrijk dat tijdens de plusgroep het kind leert om zijn eigen denk- en leerproces te doorgronden, zodat het kind daar zelf verantwoordelijk voor  wordt. De nadruk ligt op het leerproces, het belang van fouten maken, omgaan met hindernissen, inspanningen leren leveren, doorzetten en hiervan leren!

3. Onderpresteren
Bij hoogbegaafde kinderen is de kans op onderpresteren groot wanneer het onderwijsaanbod te weinig uitdagend is. Uit de hangmat dus! Net daarom is het belangrijk dat zij ook in de leerkuil terecht komen! Leren is een proces, en dat proces dient ook geoefend te worden. Dit kan alleen als we aanbod geven dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling! En dat trachten wij in onze plusgroep te bieden, op maat van jouw kind.

4. Leereigenschappen
Hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke leereigenschappen die in een plusgroep aan bod komen:

  • Hoog leertempo
  • Snel van begrip
  • Goed geheugen
  • Groot analytisch en probleemoplossend vermogen
  • ...

5. Ontwikkelingsgelijken
Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde kinderen baat hebben bij contacten met ontwikkelingsgelijken .Zij kunnen zo een evenwichtig en realistisch zelfbeeld ontwikkelen.

De peercontacten zijn nodig om effectief te kunnen leren: eigen ideeën, oplossingen en strategieën kunnen worden besproken met andere kinderen die hen begrijpen en net zo snel denken.

Wat is dus belangrijk als ouder? Het contact met ontwikkelingsgelijken (blijven) stimuleren. Dit komt jouw hoogbegaafde kind ten goede en zal een positief effect hebben op hun “zijn”, hun enthousiasme, hun welbevinden, hun creativiteit, hun mindset, hun zelfbeeld,…

Heb je het gevoel dat je kind dit wel wil, maar dat contact leggen nog een behoefte vormt?

Geen probleem, dan kunnen we daarin ook een hulp zijn bij het aanleren van sociale vaardigheden.

Plusgroepen/Pluskampen en aanbod van Claro

 

Wil je meer weten rond plusgroepen/pluskampen en wat Claro aanbiedt betreffende plusgroepen en pluskampen?

Ga dan zeker naar de Facebookpagina van Claro!

Hopelijk mogen we jullie binnenkort ook eens ontmoeten op een van onze plusgroepactiviteiten?

 

Wij verwelkomen jullie graag!

 

Copyright © 2019 Valerie Dupret,- expert hoogbegaafdheid – Claro.nu- regio Geraardsbergen– Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel