Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

Expertisecel Begaafdheid, PraxisP

De Expertisecel Begaafdheid maakt deel uit van PraxisP, het praktijkcentrum van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de KU Leuven.

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

Indien uw kind zich verveelt op school, uitzonderlijk goed presteert of te weinig intellectueel wordt uitgedaagd, is er mogelijk sprake van een bovengemiddelde intelligentie en een behoefte aan meer cognitieve uitdaging. De Expertisecel Begaafdheid kan u hierbij begeleiden. We brengen in kaart wat de specifieke behoeften van uw kind zijn (diagnostiek) en helpen ouders en leerkrachten - via advies en training - om aan deze behoeften tegemoet te komen.

We gaan uit van een handelingsgerichte aanpak van hulpvragen. Het in kaart brengen van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kinderen en jongeren staat daarbij centraal. Een vraag naar onderkenning of labeling is voor ons in die zin ondergeschikt aan de vraag naar hulp. We kijken breed naar het functioneren van kinderen en jongeren op verschillende domeinen - met bijzondere aandacht voor positieve factoren die beschermend werken of actief bijdragen aan een positieve ontwikkeling. We willen immers een advies op maat aanbieden en recht doen aan de heterogeniteit binnen onze doelgroep van intellectueel getalenteerde kinderen en jongeren. We hebben steeds oog voor de rol van de omgeving van kinderen en jongeren: Hoe kunnen we deze leerling uit dit gezin, in deze school, met deze leerkracht en deze medeleerlingen het best helpen? We werken daarbij constructief samen met kinderen en jongeren én met hun omgeving.

Type Instituut hoger onderwijs
Website https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/begaafdheid/expertisecel-begaafdheid
Twitter
LinkedIn
Facebook
Plaats PraxisP, Huis Jeanne Devos
Adres Leopold Vanderkelenstraat 32
Postcode 3000
Toegevoegd door Karine Verschueren
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT