Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

Prodia

Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB en onderwijs (zie http://www.prodiagnostiek.be/). Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Hiervoor ontwikkelen en implementeren we diagnostische protocollen om onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ouders op een systematische en genuanceerde manier in beeld te brengen.

De diagnostische protocollen zijn bedoeld voor alle CLB-teams en schoolteams waarmee de CLB’s samenwerken, in gewoon en buitengewoon onderwijs, zowel op niveau basis- als secundair onderwijs.

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

In september 2019 lanceerden we het vernieuwde protocol Cognitief sterk functioneren. Dit protocol is bedoeld ter ondersteuning van zorg voor alle cognitief sterke leerlingen. Alle leerlingen - ook cognitief sterke leerlingen - hebben recht op een aanbod dat tegemoetkomt aan hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Voor veel cognitief sterke leerlingen volstaan aanpassingen in de brede basiszorg of verhoogde zorg. Voor een aantal andere zijn de onderwijs- en opvoedingsbehoeften evenwel niet meteen duidelijk en is een handelingsgericht diagnostisch traject aangewezen.

In de toolkit bij het protocol zitten materialen die de implementatie ervan ondersteunen.

Type Centrum voor leerlingbegeleiding
Website http://www.prodiagnostiek.be/
Twitter
LinkedIn
Facebook
Plaats Brussel
Adres Anatole Francestraat, 119
Postcode 1030
Toegevoegd door Noortje Vervoort
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT