Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

Talentenschool Turnhout

Talentenschool Turnhout is een secundaire school in Turnhout met een Persoonlijke, Innovatieve en Talentontwikkelende aanpak. Kortom: een school met PIT!

Talentenschool Turnhout wil iedere leerling uitgedaagd en goed voorbereid naar de eindmeet brengen van het secundair onderwijs. Met een rugzak waar ze trots op zijn en die bruikbaar is in het verdere leven.

Om dit waar te maken krijgen de leerlingen vanaf het 1ste jaar A-stroom en B-stroom een brede basiskennis mee, maar kunnen ze ook kiezen uit talent- en praktijkmodules. Weten ze al waar hun talent ligt, dan kunnen ze zich heel doelgericht voorbereiden op de tweede graad, maar als ze nog zoeken en twijfelen kunnen ze proeven van alle vakken waaruit ze in de tweede graad kunnen kiezen. Op het talentenrapport zien ouders het persoonlijke traject van de leerling dat hij met zijn leerkracht en coach bespreekt tijdens het groeigesprek.

Door onze Cognosco-aanpak in de A-stroom en Flextra-aanpak in de B-stroom hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties. Onze leerlingen bereiken hierdoor niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen.

Onze school kiest niet voor vakken van één of meerdere lesuren, maar voor vakkenclusters. Door gebruik te maken van vakkenclusters winnen we lestijd, komen leerdoelen geïntegreerd aan bod en staat een kernteam van leercoaches garant voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Op onze school krijgen leerlingen een globaal weekrooster met hierin instructietijd en werktijd. Hiernaast weten onze leerlingen op welk moment welke leercoaches met welke vakexpertise aanwezig is. Op basis hiervan maken ze hun eigen weekplanning op. Zijn leerlingen sterk in wiskunde, dan bieden we uitdagende wiskundige projecten aan. Heeft een leerling meer tijd nodig voor de leerdoelen natuurwetenschappen? Ook dat kan, zolang de leerlingen de leerdoelen maar bereikt!

Per leerdoel schalen leerlingen zich in tussen drie niveaus: beginner, gevorderde of expert. Op deze manier stimuleren we zelfinzicht en dagen we leerlingen uit tot zelfreflectie. Leerlingen plannen, onder begeleiding, zelf hoeveel leertijd ze besteden aan welk leerdoel. We stimuleren onze leerlingen eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Afhankelijk van de leerdoelen en/of niveau gaan leerlingen via instructie (beginner, gevorderde of expert) of activerende werkvormen geïntegreerd en zelfontdekkend, samen met klasgenoten, verder aan de slag. Op regelmatige basis krijg onze leerlingen feedback op hun leerproces door één van onze leercoaches. Hiernaast coachen onze leerkrachten leerlingen voortdurend in studiemethode, kritisch denken, gebruik van ICT …

Leerlingen die interesse hebben in STEM worden binnen Talentenschool Turnhout op hun wenken bediend. Vanaf het 1ste jaar kunnen leerlingen voluit kiezen voor STEM-modules, bovenop de vakkencluster STEM, die leerlingen uitdagen om probleemoplossend op zoek te gaan naar technologische problemen. Hiernaast worden leerlingen tijdens project XL uitgedaagd in out of the box-projecten.

Talentenschool Turnhout beschikt over een nieuw en compact schoolgebouw, uitsluitend bestemd voor leerlingen van de 1ste graad, waardoor de overgang van lagere school naar secundair vlot en veilig verloopt.

In de hogere graden kunnen de leerlingen kiezen tussen 7 departementen (ASO, TSO of BSO). Ligt hun talent in het creatieve, dan kiezen ze het beste een richting uit het grafische departement; is de leerling taalgevoelig, dan vindt hij vast zijn weg in het departement talen; leerlingen die gefascineerd zijn door de wonderen van de natuur vinden hun uitdaging in het departement natuur en wetenschappen (STEM); heeft de leerling dollartekens in de ogen kan hij zich laten inspireren in het economische departement; is de leerling geboeid door zorg voor anderen kan hij zijn talent kwijt in het sociale departement; leerlingen met een passie voor wetenschap en techniek kunnen terecht in het departement technische wetenschappen; wil de leerling gasten verwennen op een hoog culinair niveau, dan kan deze terecht in het departement hotel.

Geïnspireerd? Klik dan zeker even door naar de website van Talentenschool Turnhout

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

Naast onze gedifferentieerde aanpak op drie niveaus (beginner, gevorderde en expert) binnen de clusters STEM of TAAL & CULTUUR, voorzien we twee lesuren per week tijd aan remediëren, verbreden en verdiepen binnen project XL. 

Tijdens project XL mogen leerlingen eXceLleren! Samen met één van hun leercoaches leggen ze persoonlijke leerdoelen vast bovenop de basisdoelen. Willen leerlingen meer te weten komen over de Grieken en Romeinen of ze willen een onderzoek doen naar hoe vulkanen werken? Onze leercoaches dagen gen uit in out of the box-projecten.

Beheersen leerlingen de basisdoelen STEM of TAAL & CULTUUR nog niet? Geen probleem! Onze leercoaches geven ze tijdens project XL remediëring op maat.

Naast het werken op drie niveaus en project XL bieden we op maat flexibele trajecten (FLITS-trajecten) aan voor hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met extra leerhonger. Onze FLITS-coach bekijkt in samenspraak met de leerling, ouders, vakleerkrachten ... welke trajecten waardevol en haalbaar zijn. Zo kan het zijn dat een leerling met prima cijfers voor een bepaald vak vrijgesteld kan worden om extra stage te doen, om zelfstandig te studeren aan andere vakken of alvast een aantal studiepunten kan behalen in het hoger onderwijs. 

Type School
Type school Secundair onderwijs 1ste graad, Secundair onderwijs 2de en 3de graad
Koepel school GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Website https://www.talentenschoolturnhout.be
Twitter
LinkedIn
Facebook https://www.facebook.com/talentenschoolturnhoutcampusboomgaard/
Plaats Turnhout
Adres Boomgaardstraat 56
Postcode 2300
Toegevoegd door Wesley Wouters
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT