Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

La Luna Learning Adventures

La Luna Learning Adventures is een online platform met lesmateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen uit het primair onderwijs in Nederland en België. Op dit moment zijn er 15 uitgewerkte thema’s beschikbaar voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 (eerste tot en met zesde leerjaar). Het streven is ieder jaar uit te breiden met 1 of 2 thema’s.

De meeste thema’s zijn opgebouwd rond een verhaal, waardoor leerlingen meegenomen worden op avontuur en dat als kapstok dient voor een groot aantal opdrachten die direct of zijdelings te maken hebben met het verhaal. Naast begrijpend lezen, taal en rekenen komen de volgende vakgebieden aan bod: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, vreemde talen. Zeer uiteenlopende onderwerpen en opdrachten maken de leerlingen nieuwsgierig. Ook laten wij hierdoor de leerlingen zien dat een onderwerp vanuit verschillende kanten belicht kan worden en dat verschillende onderwerpen met elkaar in verbinding staan. Door de breedte in onderwerpen, het vakoverstijgende karakter en de afwisseling sluit dit lesmateriaal goed aan bij de behoeftes van hoogbegaafde leerlingen.

De opdrachten zijn derhalve zeer divers, zowel qua onderwerp als ook qua werkvorm. De meeste opdrachten kunnen door de leerlingen zelf worden nagekeken. Een aantal (creatieve) opdrachten, zoals stel- en tekenopdrachten, sturen de leerlingen in. Deze worden nagekeken en van feedback voorzien door de medewerkers van La Luna Learning Adventures.

Het lesmateriaal heeft twee unieke kenmerken, waardoor het voor scholen zeer gemakkelijk is in het gebruik en het leerkrachten, zo gezegd, ontzorgd.

Ten eerste is binnen het lesmateriaal een interne chatfunctie ingebouwd. Dit betekent dat wanneer een leerling een vraag heeft over de lesstof of een opdracht niet snapt, hij of zij direct contact kan opnemen met een medewerker van La Luna Learning Adventures. De medewerkers, ontwikkelaars van het lesmateriaal, ECHA-specialisten en ervaringsdeskundigen, zitten onder schooltijden (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en woensdag van 8.30 tot 12.30 uur) achter de computer, beantwoorden de vragen van de leerlingen en helpen de leerlingen verder. De leerkracht hoeft zich inhoudelijk dus niet te verdiepen in de lesstof voor deze groep leerlingen. Uiteraard heeft de leerkracht wel inzage in al het contact tussen de leerlingen en de medewerkers van La Luna Learning Adventures.

Daarnaast bevat ieder thema uitgebreide evaluaties, waardoor het voor de leerkracht mogelijk is de leerontwikkeling van de leerling te volgen. La Luna Learning Adventures streeft ernaar 2 keer per jaar een uitgebreide evaluatie per leerling naar de school te sturen.

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

Het bijzondere van de lesmodules van La Luna Learning Adventures is dat deze langere tijd en structureel inzetbaar zijn als verrijking. De modules zijn thematisch van aard en omvatten een breed scala aan onderwerpen, vakgebieden en werkvormen, waardoor ze zeer afwisselend, vernieuwend en uitdagend zijn en blijven. Dit lesmateriaal is opgezet om kinderen (weer) plezier te laten beleven in leren, maar houdt ook rekening met specifieke valkuilen van hoogbegaafde leerlingen. Het zet tevens in op leerstrategieën. Het kan ingezet worden in klas, plusklas en bij thuisonderwijs.

Type Zelfstandige
Website https://www.laluna-learningadventures.nl/home
Twitter
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/la-luna-learning-adventures/
Facebook https://www.facebook.com/LaLunaLearningAdventure
Plaats Maastricht
Adres Graaf van Waldeckstraat 35
Postcode 6212AN
Toegevoegd door Ellen Dittrich