Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

Sint-Jan Berchmanscollege Brussel

Het Sint-Jan Berchmanscollege is een jezuïetencollege in hartje Brussel. Vanuit ons ignatiaans pedagogisch project willen we elk van onze leerlingen uitdagen tot meer: dit betekent dat leerlingen hun sterktes en valkuilen ontdekken om zo meer te kunnen betekenen voor de mensen rondom hen. Door de hele mens te vormen en daarbij persoonlijke aandacht te hebben voor elk van onze leerlingen willen we hen leren individuele verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van zichzelf en de anderen. 

 

In het bekwamen van leerlingen focussen we op vaardigheden, gebaseerd op diepgaande kennisoverdracht. We verwachten hierbij van hen een groeiende mate aan zelfstandige en verantwoordelijke studie- en leefhouding. Veel leerlingen worden naar boven toe uitgedaagd door de specifieke invulling van de studierichtingen (met klemtoon op klassieke talen, wiskunde en wetenschappen). Daarom vinden in het bijzonder onze cognitief begaafde leerlingen hun gading in dit rijke studieaanbod. Ook de Brusselse meertalige context leidt, zeker in de talenpolen, tot heel wat mogelijkheden tot differentiatie naar boven toe. 

Hiernaast willen we leerlingen ook laten groeien tot bewuste en bewogen jongvolwassenen. Enkel wie bewust is van onrechtvaardige structuren en bewogen wordt op verschillende vlakken, zowel sportief, creatief, esthetisch, spiritueel... , zal zich sterk genoeg voelen om verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van zichzelf en de anderen.

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

Vanuit de gehele mensvorming en de aandacht voor elke persoon krijgt de werking cognitieve begaafdheid zijn vorm. Deze werking wordt ondersteund door drie pijlers: leerlingen, ouders en leerkrachten. 

  • de leerlingen worden individueel begeleid op het vlak van hun persoonlijke ontwikkeling en leertraject. Samen bekijken we hoe het gaat met de leerlingen, of er noden of vragen zijn. In samenspraak met de leerkrachten wordt een trapsgewijs differentiatietraject uitgewerkt (binnenles, binnenklas of buitenklas). Die differentiatie kan heel divers zijn: compacten en verrijken, voorbereiding op wedstrijden, deelname aan internationale taalexamens, onderzoeksprojecten,...

Leerlingen die het moeilijk hebben krijgen naast de regelmatige gesprekken ook een vertrouwensleerkracht en/of worden intensief begeleid door het zorgteam. 

 

Wekelijks komen cognitief begaafde leerlingen van de lagere cyclus samen in het CB-atelier, waar gezamenlijk wordt gewerkt rond projecten buiten het curriculum (coderen, filosofie, ...) en waar we samen nadenken over het concept begaafdheid, het leerproces en dergelijke meer.  

 

  • de ouders worden nauw betrokken bij de begeleiding en de differentiatie. Daarnaast is er ook een levendige ouderwerking met 3 tot 5 bijeenkomsten per jaar. De ouders krijgen er informatie (mindset, leerkuil, onderpresteren, …) en denken mee na over de aanpak van cognitief begaafde leerlingen op school. 

 

  • De leerkrachten worden theoretisch en praktisch ondersteund in het begeleiden van en lesgeven aan cognitieve begaafdheid, en heel wat leerkrachten zijn actief betrokken in een aantal projecten van de werking cognitieve begaafdheid.
Type School
Type school Secundair onderwijs 1ste graad, Secundair onderwijs 2de en 3de graad
Koepel school Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Website https://www.sint-jan-brussel.be/index.php
Twitter
LinkedIn
Facebook
Plaats Brussel
Adres Ursulinenstraat 4
Postcode 1000 Brussel
Toegevoegd door Kobe Kennes
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT