Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

De Kleine Icarus

Icarus, is dat niet die zoon van Daedalus, die te dicht bij de zon vloog, zijn vleugels schroeide en neerstortte in zee? Dalton, is dat niet één van die onverbeterlijke boevenbroers uit Lucky Luke? Hmmm… beetje vreemde naam voor een basisschool, niet?

Toch niet!

Niet als je weet dat “dalton” staat voor een unieke, originele visie op onderwijs. Een visie waarin leerlingen zelf “eigenaar” zijn van hun leerproces waardoor hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie exponentieel groeit. Een visie gebaseerd op 5 pijlers: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. Ultieme doel? Kinderen helpen zich te ontplooien tot mondige, kritische wereldburgers. Daar waar Icarus aan overmoed ten onder ging, leren wij de kinderen omgaan met de risico’s van de zon!

De Kleine Icarus’ was in 2007 de enthousiaste eerste, maar kreeg ondertussen ruimschoots navolging: momenteel groeien en bloeien er al 17 daltonscholen in Vlaanderen.

Wij heten u welkom in een relatief kleine, warme GO! school, met 200 kinderen en een divers, enthousiast team, waar iedereen elkaar kent en helpt. Met een gemiddelde van 22 leerlingen per klas scheppen we ruimte voor individuele zorg, differentiatie en gelijke kansen.

Bovendien is de school zeer bereikbaar: gelegen aan de stadsring van Gent, vlakbij het Citadelpark (onze tuin) en op een boogscheut van het Sint Pietersstation.

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

Vier jaar geleden voelde het team de noodzaak en de kracht een schooleigen visie en beleid uit te werken rond cognitief sterke leerlingen. Dit resulteerde in de oprichting van een aparte ‘klas’ voor meer- en hoogbegaafde kinderen, het Kraaiennest.

Deze 'klas' biedt hen extra uitdagingen op vlak van wiskunde, taal, WO, leren leren, sociale vaardigheden, filosoferen, denkspelletjes, … We bieden binnen deze context een extra intellectuele stimulans op eigen niveau. De kinderen krijgen de gelegenheid om met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen, waarbij ze gestimuleerd worden om creatief oplossingen te bedenken voor problemen. Er is veel oog voor eigen initiatief en inbreng. We willen leerlingen een goede leer- en werkhouding doen ontwikkelen door hen opdrachten van een moeilijker niveau aan te bieden. We leren hen hierbij ook omgaan met falen: zo leren ze dat fouten maken mag en stimuleren we hun doorzettingsvermogen.

Samengevat zetten we bij deze cognitief sterke kinderen in op

  • leren leren;
  • intrinsieke motivatie;
  • uitdagingen op hun niveau;
  • leren omgaan met falen en frustratie;
  • vermijding van onderpresteren;
  • sociaal en emotioneel welbevinden;
  • begeleiding van hun school- en studiekeuze;
Type School
Type school Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs
Koepel school GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Website http://www.dekleineicarus.be
Twitter
LinkedIn
Facebook https://facebook.com/dekleineicarus
Plaats Gent
Adres K.L. Ledeganckstraat 4
Postcode 9000
Toegevoegd door Julie Snauwaert
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT