Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

HEHAschool

Onze basisschool is een dynamische school die haar onderwijsaanbod afstemt op de noden van elk kind.   We stellen welbevinden centraal en zetten in op kindcontacten, anti-pestbeleid, persoonlijke gesprekken, ...  Vanuit dit welbevinden gaan we met de kinderen op weg om vlotte leerders te worden waarbij we de talenten van de kinderen willen ontwikkelen.

Reeds jaren hebben we een uitgebreid zorgbeleid met aandacht voor zowel zwakkere als sterkere leerlingen.  We betrekken de kinderen actief bij hun leerproces en zetten in op zelfstandig werken.  

Het HEHA-team stemt de aanpak in de verschillende kleuterklassen en leerjaren op elkaar af en zorgt ervoor dat vernieuwingen worden toegepast in de klas. 

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

In onze kleuterschool voorzien we uitdagende hoeken en activiteiten voor sterke kleuters.  Er zijn ook regelmatig klasdoorbrekende activiteiten zodat kinderen op hun eigen niveau en volgens hun eigen interesse worden uitgedaagd.  We vinden het hierbij belangrijk om signalen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong op te merken zodat we voor deze kleuters een passend aanbod kunnen voorzien.

In onze lagere school wordt er in elke klas gewerkt met het vier-sporenbeleid.  Sterke leerlingen kunnen na een korte instructie of onmiddellijk aan de slag.  Zij maken uitbreidingsoefeningen. 

Daarnaast is er  één maal per week de vlinderklas.  Dit start vanaf het 2° semester in het eerste leerjaar en loopt door tot in het zesde leerjaar.  Afhankelijk van de leeftijd zijn er verschillende projecten en uitdagingen.  Het is eveneens de bedoeling dat de kinderen in de vlinderkals leren om dieper en langer na te denken bij complexere opdrachten en dat ze leren omgaan met frustraties.  Door de kinderen samen te brengen, willen we voorkomen dat ze zich een buitenbeentje voelen.

Soms is het aangewezen dat een leerling een jaartje versnelt.  Als we menen dat dit een goede optie is, gaan we hierover in gesprek met ouders en CLB.

Type School
Type school Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs
Koepel school Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Website https://www.heha.be/welkom
Twitter
LinkedIn
Facebook
Plaats Dendermonde
Adres Otterstraat, 179
Postcode 9200
Toegevoegd door Chrissy Cuvelier
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT