Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

Sint-Lodewijkscollege Brugge

Het Sint-Lodewijkscollege heeft een traditie die steeds nadruk gelegd heeft op uitdaging. Een school waar excelleren mag en waar de lat hoog mag liggen. Er is ruimte voor de ontwikkeling van alle talenten. Een warm nest vol groeikansen. 

Reeds dertig jaar lang werkt de school aan internationalisering voor zoveel mogelijk klassen om jongeren de rijkdom van culturele mobiliteit te laten ervaren, spreekdurf aan te leren, en hun gespreksvaardigheid aan te scherpen.

Daarnaast ontwikkelde de school een leerlijn voor onderzoeksvaardigheden en stimuleert ze een houding van onderzoekend leren die start vanaf de eerste graad. 

De school ontwikkelde een systematisch coherente visie op CLIL die de drie graden overspant. Bij het ontwikkelen van lesmateriaal stimuleert de school sinds een aantal jaren de principes Universal Design for Learning, wat neerkomt op het creëren leeromgevingen die voldoende rijk en krachtig zijn om een brede zorgbasis te garanderen. Daarbij gaan we ook uit van groeiende zelfredzaamheid dankzij een degelijke basiszorg.

De school bevindt zich momenteel in een transitieproces om de uitdaging van een meer individuele en coachende benadering van het leerproces via digitale middelen aan te pakken. Hierbij houdt de school er rekening mee dat op organisatorisch vlak nieuwe visies op lesmomenten en dag- en weekorganisatie zich opdringen.

Pedagogie, didactiek en vakdidactiek… Boeken over deze thema’s worden geconsulteerd door leden van de studiedienst van onze school die als taak heeft om pedagogische en (vak)didactische ontwikkelingen op de voet te volgen. Daarnaast staan deze werken ook ter beschikking voor studenten uit de lerarenopleidingen van de hogescholen uit de regio.

Wij stellen een groeiende diversiteit vast bij de eerstejaarsleerlingen wat ons brengt tot meer geïndividualiseerde begeleiding. Wij denken na over het coachen van onze leerlingen, de meerwaarde van digitalisering en een organisatie van de school die tegemoet komt aan deze uitdagingen.

Momenteel telt de school 1347 leerlingen uitsluitend in de domeinoverschrijdende doorstroming. Veel leerlingen kiezen in de derde graad voor een studierichting met wetenschappen.

De school bezit een rijke wetenschappelijke bibliotheek, waarin een afdeling ‘pedagogie en didactiek’ systematisch wordt bijgehouden. We schatten het aantal banden op ruim 200.000, waarvan 130.000 reeds opgenomen zijn in de elektronische catalogus. De cataloog is web based www.cultuurbibliotheek.be

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

Bewustmaking vergroten bij collega's. 

Differentiatie binnen het vak zelf. Curriculum compacting (vaak eerst pretest). 

Minder uren van een vak volgen om ofwel verrijking te krijgen voor een ander vak (is niet gelijk aan leerstof volgende leerjaren). Ofwel volgen ze een vak die ze nog niet hebben. 

Minder uren van een vak om aan een eigen project te werken. Het project heeft altijd een link met een bepaald vak. 

Samenwerking met hoge school en universiteit voor leerlingen in de 3e graad. 

Type School
Type school Secundair onderwijs 1ste graad, Secundair onderwijs 2de en 3de graad
Koepel school Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Website www.sint-lodewijkscollege.be
Twitter
LinkedIn
Facebook https://www.facebook.com/SintLodewijkscollege/
Plaats Sint-Andries Brugge
Adres Magdalenastraat 30
Postcode 8200
Toegevoegd door Nele Vanneste
KennisbankThema'sExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT