Scholen & Organisaties

Naar het overzicht

Sint-Lodewijkscollege Brugge

Het Sint-Lodewijkscollege heeft een traditie die steeds nadruk gelegd heeft op uitdaging. Een school waar excelleren mag en waar de lat hoog mag liggen. Er is ruimte voor de ontwikkeling van alle talenten. Een warm nest vol groeikansen. 

Reeds dertig jaar lang werkt de school aan internationalisering voor zoveel mogelijk klassen om jongeren de rijkdom van culturele mobiliteit te laten ervaren, spreekdurf aan te leren, en hun gespreksvaardigheid aan te scherpen.

Daarnaast ontwikkelde de school een leerlijn voor onderzoeksvaardigheden en stimuleert ze een houding van onderzoekend leren die start vanaf de eerste graad. 

De school ontwikkelde een systematisch coherente visie op CLIL die de drie graden overspant. Bij het ontwikkelen van lesmateriaal stimuleert de school sinds een aantal jaren de principes Universal Design for Learning, wat neerkomt op het creëren van leeromgevingen die voldoende rijk en krachtig zijn om een brede zorgbasis te garanderen. Daarbij gaan we ook uit van groeiende zelfredzaamheid dankzij een degelijke basiszorg.

Wat doen jullie op het gebied van cognitieve begaafdheid?

Ook onze werking voor de snellerenden is een aanpak op maat. Immers elke leerling is verschillend. We werken samen met Exentra, Talent en iLearn. We zoeken hierbij naar een goede balans tussen een individueel traject op maat enerzijds en een groepsgebonden aanpak anderzijds. Dit betekent dat leerlingen ook samen kunnen werken aan een bepaald project waarbij ze ook aan hun peerrelaties kunnen werken.

Voor leerlingen die één of twee jaar gesprongen hebben of waarbij ouders dit bij inschrijving aangeven, is er in augustus een intake gesprek met de ouders, de leerling, de lagere school, Nele Vanneste (zorgcoördinator) en Greet Onghenae (directie).

Bij de één volstaat het om verdieping en uitbreiding van de leerstof te krijgen, bij de ander komt het erop aan om autonoom een thema te onderzoeken en te bestuderen.

Klassikaal zetten we in eerste instantie in op lesgeven op hoog niveau. Veel cognitief sterke leerlingen worden daardoor al sterk uitgedaagd in de standaardlessen, Klassieke Talen en/of CLIL-lessen. Binnen de lessen wordt in verschillende vakken gedifferentieerd (verdieping en uitbreiding binnen het vak in de eigen klas). Het gebruik van de laptop is hierbij een uitstekend hulpmiddel.

Traject

Eind september (begin oktober) vullen alle leerlingen een vragenlijst in om hun persoonlijke onderwijsbehoeften te leren kennen.  Op basis van deze vragenlijst, individuele gesprekken met de leerling, de ouders en het gesprek op de klassenraad, kan een apart programma opgestart worden.  Als leerlingen nood hebben aan nog meer uitdaging, gaan we op zoek naar een pakket op maat. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden: verdere verdieping/uitbreiding van de leerstof, zelfstandig een project uitwerken... Het is ook mogelijk om een vak op eigen tempo te verwerken dat niet tot het curriculum behoort. Inhoudelijk komt leerstof van de volgende schooljaren niet aan bod.

We werken ook samen met het hoger onderwijs waardoor leerlingen een gedeeltelijk vervroegde start aan het hoger onderwijs kunnen nemen.

Proeftuinproject – “Traject Next”

Volgend schooljaar starten we in enkele klassen van de eerstes met een nieuw project.  De leerlingen van twee klassen krijgen een verkorte instructie voor twee vakken en werken daarna individueel en op eigen tempo gedurende twee lesuren aan de opdrachten van deze twee vakken.  De betrokken leerkrachten coachen de leerlingen bij deze opdrachten.  Sommige leerlingen zullen bijkomende bijkomende instructie krijgen, meer uitleg en andere zullen meer complexe opdrachten krijgen. De komende twee uur komen twee andere vakken aan bod. Deze didactiek wordt gedurende één voormiddag per week toegepast.

https://sint-lodewijkscollege.be/nl/zorg-snellerend 

Type School
Type school Secundair onderwijs 1ste graad, Secundair onderwijs 2de en 3de graad
Koepel school Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Website www.sint-lodewijkscollege.be
Twitter
LinkedIn
Facebook https://www.facebook.com/SintLodewijkscollege/
Plaats Sint-Andries Brugge
Adres Magdalenastraat 30
Postcode 8200
Toegevoegd door Nele Vanneste
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT