Onderzoek

Onderzoek

Project TALENT wil onderzoeken in welke mate er sprake is van onderpresteren bij cognitief begaafde leerlingen in het Vlaamse onderwijs en welke factoren de prestaties, de motivatie en het welbevinden van deze leerlingen kunnen bevorderen. Zowel de eigenschappen van de leerling zelf als elementen uit de thuisomgeving en factoren op school- en klasniveau worden onderzocht. Daarbij wordt bekeken wat het leren en de motivatie van álle leerlingen bevordert en welke factoren specifiek van belang zijn voor cognitief begaafde leerlingen.

Om deze vragen te beantwoorden, worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt:

  • Analyse van SiBO-gegevens. De SiBO-studie omvat gegevens over leerlingen die sinds 2002 worden gevolgd doorheen het basis-, secundair en hoger onderwijs.
  • Het longitudinale TALENT-onderzoek. Dit lopende onderzoek volgt een groep van meer dan 3.000 leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 aan het secundair onderwijs begonnen. Het onderzoek brengt in kaart hoe hun prestaties, motivatie en interesses zich ontwikkelen doorheen de eerste graad van het secundair onderwijs en hoe ouders, leerkrachten en scholen deze ontwikkeling positief kunnen beïnvloeden.
  • TALENT-interventiestudies. Voortbouwend op de bevindingen uit het longitudinale TALENT-onderzoek zullen een aantal interventies worden ontwikkeld. Hierbij neemt een groep leerlingen deel aan een aantal trainingssessies gericht op het verbeteren van hun motivatie en schoolse betrokkenheid, waarna het effect wordt gemonitord.
  • Participatief onderzoek. Tot slot gaat het TALENT-onderzoeksteam aan de slag met leerkrachten om samen te bekijken hoe de leeromgeving voor cognitief sterke leerlingen kan worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door na te gaan welke didactische aanpak de motivatie en leerprestaties het meest bevordert.

 

Het onderzoeksteam van project TALENT bestaat uit:

KU Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen
Dr. Jeroen Lavrijsen (coördinator)

Sabine Sypré

Katelijne Barbier
Alicia Ramos Michiel Boncquet  
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT