Locatie: Online

Locatie: Online

Tijdens dit infomoment gaan we eerst uitgebreid in op onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen. We vertalen de internationale, wetenschappelijke literatuur naar de Vlaamse (klas)context. We geven heel wat concrete voorbeelden en stellen een stappenplan voor om onderwijsnoden van leerlingen in kaart te brengen. (19.30 uur - 21.00 uur)

In het tweede deel lichte we ons aanbod voor volgend schooljaar toe (om 21.15 uur).

Aansluiten kan voor één of beide delen.

Dit evenement gaat online door. Deelnemen is gratis. Registreren kan via onze website: www.spring-stof.be