Voorbeeldpraktijken lager onderwijs

De voorbeeldpraktijken van het lager onderwijs kunnen grofweg ingedeeld worden in een viertal grote groepen. Deze praktijken staan echter nooit los van elkaar en maken deel uit van een geïntegreerd beleid rond Cognitief Sterk Functionerende leerlingen in de ankerscholen. 

1) Compacten en verrijken

Het schrappen van herhaling en het verkorten van instructiemomenten zodat er in de vrijgekomen tijd aan verrijkende oefeningen kan worden gewerkt in de klas. 


Alle ankerscholen hebben compacten en verrrijken in hun reguliere klaswerking ingebed. 

2) Verrijkingsklas

Kinderen die op hun leerhonger blijven zitten, zelfs met goed uitgebouwde initiatieven rond compacten en verrijken, kunnen voor een aantal uren uit de klas worden gehaald om extra verrijking te krijgen in de verrijkingsklas. 

Alle ankerscholen kunnen je tips en informatie geven rond het opzetten van een verrijkingsklas, als het onderdeel compacten en verrijken goed uitgewerkt is bij jouw op school.Een aantal scholen hebben ook specifiek ingezet op het integereren van het trainen van executieve vaardigheden in de verrijkingsklas: 

GO! Pientere Piste - Deurne (Hilde Verheyen)

De Goede Basis - Anzegem (Sofie Boone

Sint-Cordula - Schoten (Katie Jacobs)

BS Erasmus – Deinze (Tine Vandenbogaerde

 

3) Versneld door leerstofonderdelen gaan

Voor bepaalde leerstofonderdelen kan het interessant zijn om een verkort traject aan te bieden voor cognitief sterke kinderen. 

Dat kan bijvoorbeeld voor het verneld automatiseren van de splitsingen in het eerste leerjaar. 
Voor deze praktijk kan u contact opnemen met de projectmedewerker van het lerend netwerk De Ark 2 (Danielle Verheye

Het versneld automatiseren van de de maal- en deeltafels is ook een praktijk die op een heel aantal ankerscholen succesvol wordt ingezet.
Op 5 tot 6 weken tijd worden alle maal- en deeltafels versneld aangeleerd.


Voor deze praktijk kan u contact opnemen met de volgende scholen:

Projectmedewerker De Ark 2 (Danielle Verheye

GO! Pientere Piste - Deurne (Hilde Verheyen)

De Boomhut – Sint-Andries (Jana Vermeulen)

 

4) Versnellen 

 

Voor sommige leerlingen is een jaar- of vakversnelling een goede interventie.
Alle ankerscholen kunnen je informatie bezorgen over het begeleiden van zo'n versnelling en de nazorg nadat de versnelling werd uitgevoerd. 

Thema'sLeermodulesExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenOver TALENT