Project Voorbeeldscholen Cognitieve begaafdheid

Vanaf schooljaar 2021-2022 bouwen 12 Vlaamse voorbeeldscholen aan 13 lerende netwerken rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. Via deze netwerken stimuleren ze de uitwisseling van kennis en expertise met en tussen de deelnemende scholen. Doel is om zoveel mogelijk Vlaamse scholen (verder) op weg te helpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen op school.

Op deze pagina vindt u zowel algemene projectinformatie over het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’ als over de lerende netwerken van de betrokken voorbeeldscholen.

Lerend netwerk

Meld je nu aan voor één van onze lerende netwerken!

Vanaf 1 september 2021 gaan de eerste lerende netwerken cognitief sterk functioneren van start. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten zitten één of twee voorbeeldscholen, of we horen liever "ankerscholen" samen met een min of meer vaste groep van geïnteresseerde scholen. De agenda van de bijeenkomsten wordt bepaald door de groep zelf, waarbij de kennis en expertise van alle deelnemende scholen ingezet wordt om vragen te beantwoorden, kennis te vergroten en goede praktijkvoorbeelden te delen. Bijeenkomsten kunnen digitaal, fysiek of hybride plaatsvinden. Er worden netwerken opgestart voor het basis- en voor het secundair onderwijs.

Deelnemen aan een lerend netwerk gebeurt in twee stappen. In een eerste stap meldt u uw school aan voor deelname door te mailen naar Ilse.Verhoeven@Kuleuven.be. Zij zal dan in overleg zoeken naar de school die nag een plaats vrij heeft en die praktisch haalbaar is. In een tweede stap neemt de toegewezen ankerschool contact met u op met bijkomende praktische informatie (bv. rond inschrijven voor individuele bijeenkomsten van het netwerk). We vragen van scholen die instappen wel dat ze een kernteam rond cognitief functioneren op school samenstellen en dat één van de leden van dit kernteam maandelijks naar de bijeenkomsten van het lerend netwerk komt. 

 

Is uw interesse gewekt?  Mail dan naar Ilse.Verhoeven@kuleuven.be
Opgelet!: Een aantal netwerken zijn volledig volzet. Neem dus contact op met onze projectmedewerker om te bekijken wat nog mogelijk is. 
 

Zit u met vragen?  Contacteer dan de verantwoordelijke van één van onze lerende netwerken (zie hieronder).

De ankerscholen

Basisonderwijs

BS Erasmus – Deinze (Tine Vandenbogaerde

VBS De Ark – Heverlee  (Saskia Buyckx)
VBS De Ark - Lerend netwerk regio Antwerpen (Danielle Verheye)

De Kleine Icarus – Gent  (Julie Snauwaert)

De Boomhut – Sint-Andries (Jana Vermeulen)

De Goede Basis - Anzegem (Sofie Boone

VGB Sancta Maria - Leuven (Birgit Gypen

Sint-Cordula - Schoten (Katie Jacobs)

GO! Pientere Piste - Deurne (Hilde Verheyen)

Secundair onderwijs

Sint-Jozef Humaniora Brugge (Ignace Ryheul)

GO! Atheneum Geraardsbergen (Ingvar Stäl

GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen (Debbie Mannaerts) - GO! Atheneum Ekeren (Liv Van Hyfte)

Scholengemeenschap SO Leuven (Ann Cornelis)

De reikwijdte van de lerende netwerken november 2021:

Het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’

In november 2020 kende de Vlaamse Regering middelen toe aan 13 voorbeeldscholen en het Expertisecentrum TALENT van de KU Leuven. De voorbeeldscholen werden door de overheid geselecteerd omwille van hun expertise op vlak van onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. De toegekende middelen worden ingezet om de bestaande expertise samen te brengen, voorbeeldpraktijken wetenschappelijk te onderbouwen en verder te verspreiden binnen het Vlaamse onderwijs. Doel is om zoveel mogelijk scholen te ondersteunen in het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod aan cognitief sterk functionerende leerlingen.

Thema'sLeermodulesExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenOver TALENT