Project Voorbeeldscholen Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen

Vanaf schooljaar 2021-2022 bouwenden 12 Vlaamse voorbeeldscholen aan 13 lerende netwerken rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. Via deze netwerken stimuleren ze de uitwisseling van kennis en expertise met en tussen de deelnemende scholen. Doel is om zoveel mogelijk Vlaamse scholen (verder) op weg te helpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen op school.

Op deze pagina vindt u zowel algemene projectinformatie over het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’ als over de lerende netwerken van de betrokken voorbeeldscholen.

Lerende netwerken 

Vanaf 1 september 2021 gingen de eerste lerende netwerken cognitief sterk functioneren van start.
Scholen die zijn ingestapt hebben een jaar lang intensief samen met elkaar geleerd. De agenda werd bepaal door de groep zelf, waarbij de kennis en de expertise van alle deelnemende scholen werd ingezet om vragen te beantwoorden, kennis te vergroten en praktijkvoorbeelden te delen. Er werden netwerken opgestart voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs.  

Heeft u interesse om deel te nemen aan nieuwe lerende netwerken die opstarten gedurende het schooljaar 2022-2023?
Mail dan naar Ilse.Verhoeven@kuleuven.be

De reikwijdte van de lerende netwerken november 2021:

De ankerscholen en hun lerende netwerken

Basisonderwijs

BS Erasmus – Deinze (Tine Vandenbogaerde

VBS De Ark – Heverlee  (Saskia Buyckx)
VBS De Ark - Lerend netwerk regio Antwerpen (Danielle Verheye)

De Kleine Icarus – Gent  (Julie Snauwaert)

De Boomhut – Sint-Andries (Jana Vermeulen)

De Goede Basis - Anzegem (Sofie Boone

VGB Sancta Maria - Leuven (Birgit Gypen

Sint-Cordula - Schoten (Katie Jacobs)

GO! Pientere Piste - Deurne (Hilde Verheyen)

Secundair onderwijs

Sint-Jozef Humaniora Brugge (Ignace Ryheul)

GO! Atheneum Geraardsbergen (Ingvar Stäl

GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen (Debbie Mannaerts) - GO! Atheneum Ekeren (Liv Van Hyfte)

Scholengemeenschap SO Leuven (Ann Cornelis)

Het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’

In november 2020 kende de Vlaamse Regering middelen toe aan 13 voorbeeldscholen en het Expertisecentrum TALENT van de KU Leuven. De voorbeeldscholen werden door de overheid geselecteerd omwille van hun expertise op vlak van onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. De toegekende middelen worden ingezet om de bestaande expertise samen te brengen, voorbeeldpraktijken wetenschappelijk te onderbouwen en verder te verspreiden binnen het Vlaamse onderwijs. Doel is om zoveel mogelijk scholen te ondersteunen in het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod aan cognitief sterk functionerende leerlingen.

Thema'sLeermodulesExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenOver TALENT