Project Voorbeeldscholen Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen

Project met steun van de Vlaamse Overheid

 

Vanaf schooljaar 2021-2022 bouwen 12 Vlaamse voorbeeldscholen aan lerende netwerken rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. Via deze netwerken stimuleren ze de uitwisseling van kennis en expertise met en tussen de deelnemende scholen. Doel is om zoveel mogelijk Vlaamse scholen (verder) op weg te helpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen op school.

Op deze pagina vindt u zowel algemene projectinformatie over het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’ als over de lerende netwerken van de betrokken voorbeeldscholen.

De ankerscholen die de lerende netwerken begeleiden:

Basisonderwijs

BS Erasmus – Deinze (Tine Vandenbogaerde

VBS De Ark – Heverlee  (Saskia Buyckx)
VBS De Ark - Lerend netwerk regio Antwerpen (Danielle Verheye)

De Kleine Icarus – Gent  (Eva De Muynck)

De Boomhut – Sint-Andries (Jana Vermeulen)

De Goede Basis - Anzegem (Sofie Boone

VGB Sancta Maria - Leuven (Birgit Gypen

Sint-Cordula - Schoten (Katie Jacobs)

GO! Pientere Piste - Deurne (Hilde Verheyen)

Secundair onderwijs

Sint-Jozef Humaniora Brugge (Ignace Ryheul)

GO! Atheneum Geraardsbergen (Bram Degeeter

GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen (Debbie Mannaerts) - GO! Atheneum Ekeren (Liv Van Hyfte)

Scholengemeenschap SO Leuven (Gerd Van Ael)

Lerende netwerken 

Vanaf 1 september 2021 gingen de eerste 13 lerende netwerken CSF van start.
Scholen die in het schooljaar 2021-2022 zijn ingestapt hebben een jaar lang intensief samen met elkaar geleerd. 
Zij worden gedurende het schooljaar 2022-2023 verder begeleid door hun ankerscholen. Ze gaan hun kennis verder uitdiepen, onderdelen implementeren in hun beleid op leerlingenbegeleiding, hun beleid monitoren en deelnemen aan intervisiemomenten.

De nieuwe lerende netwerken zijn gestart in november 2022 en lopen door tot en met oktober 2023. Scholen in de lerende netwerken nemen deel aan ongeveer 10 sessies van 2 tot 3 uur die worden begeleid door hun toegewezen ankerschool. 

De reikwijdte van de lerende netwerken december 2022 :

Blauwe pins: Deelnemers lerende netwerken gestart 2021-2022
Paarse pins: Deelnemers lerende netwerken opgestart 2022-2023

Belangrijke informatie voor scholen die willen inschrijven: 
1) We vragen om een kernteam CSF of werkgroep CSF op te zetten binnen jouw school als dit er nog niet is.
2) Eén persoon, die lid is van het kernteam, zal de sessies van de lerende netwerken volgen en zal terugkoppelen naar het kernteam/werkgroepje om de verdere implementatie uit te werken. 
3) Hou rekening met het feit dat de afgevaardigde aan ongeveer 10 sessies van 2 tot 3 uur moet kunnen deelnemen.
4) Als een netwerk van een bepaalde ankerschool volzet is, zal je school aan een andere school worden toegewezen. Wacht best niet te lang met inschrijven als je graag wil deelnemen. 

Wil jouw school nog aansluiten in één van de lopende lerende netwerken? Neem dan contact op met Projectcoördinator Ilse.Verhoeven@kuleuven.be.
We bekijken wat nog haalbaar is. Ook voor andere specifieke vragen kan u best mailen naar bovenstaand mailadres.

 

Het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’

Vanaf november 2020 kende de Vlaamse Regering middelen toe aan 12 voorbeeldscholen en het Expertisecentrum TALENT van de KU Leuven. De voorbeeldscholen werden door de overheid geselecteerd omwille van hun expertise op vlak van onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. De toegekende middelen worden ingezet om de bestaande expertise samen te brengen, voorbeeldpraktijken wetenschappelijk te onderbouwen en verder te verspreiden binnen het Vlaamse onderwijs. Doel is om zoveel mogelijk scholen te ondersteunen in het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod aan cognitief sterk functionerende leerlingen.

Thema'sLeermodulesExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenOver TALENT