Project Voorbeeldscholen Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen

Project met steun van de Vlaamse Overheid

 

Vanaf schooljaar 2021-2022 bouwen 12 Vlaamse voorbeeldscholen aan lerende netwerken rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. Via deze netwerken stimuleren ze de uitwisseling van kennis en expertise met en tussen de deelnemende scholen. Doel is om zoveel mogelijk Vlaamse scholen (verder) op weg te helpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen op school.

Op deze pagina vindt u zowel algemene projectinformatie over het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’ als over de lerende netwerken van de betrokken voorbeeldscholen.

De ankerscholen die de lerende netwerken begeleiden:

Basisonderwijs

BS Erasmus – Deinze (Tine Vandenbogaerde

VBS De Ark – Heverlee  (Saskia Buyckx)
VBS De Ark - Lerend netwerk regio Antwerpen (Danielle Verheye)

De Kleine Icarus – Gent  (Eva De Muynck)

De Boomhut – Sint-Andries (Jana Vermeulen)

De Goede Basis - Anzegem (Sofie Boone

VGB Sancta Maria - Leuven (Birgit Gypen

Sint-Cordula - Schoten (Katie Jacobs)

GO! Pientere Piste - Deurne (Hilde Verheyen)

Secundair onderwijs

Sint-Jozef Humaniora Brugge (Ignace Ryheul)

GO! Atheneum Geraardsbergen (Bram Degeeter

GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen (Debbie Mannaerts) - GO! Atheneum Ekeren (Liv Van Hyfte)

Scholengemeenschap SO Leuven (Gerd Van Ael)

Lerende netwerken 

Vanaf 1 september 2021 gingen de eerste 13 lerende netwerken CSF van start.
Scholen die in het schooljaar 2021-2022 zijn ingestapt hebben een jaar lang intensief samen met elkaar geleerd. 
Zij worden gedurende het schooljaar 2022-2023 verder begeleid door hun ankerscholen. Ze gaan hun kennis verder uitdiepen, onderdelen implementeren in hun beleid op leerlingenbegeleiding, hun beleid monitoren en deelnemen aan intervisiemomenten.

De nieuwe lerende netwerken zijn gestart in november 2022 en lopen door tot en met oktober 2023. Scholen in de lerende netwerken nemen deel aan ongeveer 10 sessies van 2 tot 3 uur die worden begeleid door hun toegewezen ankerschool. 

De reikwijdte van de lerende netwerken maart 2023 :

Blauwe pins: Deelnemers lerende netwerken 2021-2023 vestigingen basisscholen 
Oranje pins: Deelnemers lerende netwerken 2021-2023 vestigingen secundaire scholen
Lerende netwerken CSF 2021-2023

 

Opgelet: 

Het kaartje met de deelnemende scholen is bewust niet interactief gemaakt. Deelname aan de lerende netwerken is namelijk geen kwaliteitslabel of -garantie. Aan de lerende netwerken nemen scholen deel die nog in hun kinderschoenen staan op gebied van de aanpak van de doelgroep cognitief sterk functionerende (CSF) leerlingen, scholen die al wel een aantal praktijken toepassen en ook nog zoekende zijn op een aantal andere vlakken, als scholen die al een goed uitgewerkt beleid hebben.
Er zijn ook scholen die niet deelnemen aan de lerende netwerken, die ook een goed uitgewerkt CSF beleid hebben en zij staan niet op het kaartje.  
Als je op zoek bent naar een school voor jouw kind, raden we aan om met kandidaat scholen in gesprek te gaan om in te schatten of de school een goede match zou kunnen zijn voor jouw kind.

Voorinschrijving lerende netwerken 2023-2024 

Het Project Voorbeeldscholen CSF loopt ten einde op 31 oktober 2023.

In september 2023 start de opvolger hiervan, waarbij een geselecteerd interuniversitair expertisecentrum en geselecteerde ankerscholen opnieuw zullen starten met lerende netwerken rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. Via dit formulier kan jouw school reeds een voorinschrijving doen voor deze lerende netwerken. De lijst van geÏnteresseerde scholen zal worden gedeeld met het geselecteerde expertisecentrum dat de begeleiding van de nieuwe lerende netwerken samen met de ankerscholen zal opzetten. 
Wanneer deze netwerken precies van start zullen gaan kunnen we uiteraard niet meedelen. De selectieprocedure van zowel de ankerscholen als het expertisecentrum loopt nog. 
Aangezien we al vragen kregen of het mogelijk is om in te schrijven voor de nieuwe lerende netwerken, zijn we met deze voorinschrijving gestart. 

Het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’

Vanaf november 2020 kende de Vlaamse Regering middelen toe aan 12 voorbeeldscholen en het Expertisecentrum TALENT van de KU Leuven. De voorbeeldscholen werden door de overheid geselecteerd omwille van hun expertise op vlak van onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. De toegekende middelen worden ingezet om de bestaande expertise samen te brengen, voorbeeldpraktijken wetenschappelijk te onderbouwen en verder te verspreiden binnen het Vlaamse onderwijs. Doel is om zoveel mogelijk scholen te ondersteunen in het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod aan cognitief sterk functionerende leerlingen.

Thema'sLeermodulesExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenVoorbeeldscholenOver TALENT