Binnen doelgroep: Lagere schoolkinderen (6-12j)
Geplaatst door project TALENT

Begaafde jongeren, moeilijke gevallen?

Hoogbegaafdheid wordt wel eens in verband gebracht met emotionele moeilijkheden en onbevredigende sociale relaties. Maar klopt dit negatieve beeld wel?

Positive Discipline : wees een hangmat ouder en geef je kind de ruimte

Jij als ouder speelt een heel belangrijke rol in de groei van je kind … en dus ook in de kans dat je kind gaat onderpresteren.

Een wat? Een plusgroep, een pluskamp?!

Een plusgroep, een pluskamp? Wat is de meerwaarde ervan? Wat is het verschil met andere aangeboden activiteiten, met andere kampen?...Toch wel heel wat. Lezen jullie even mee?

Ontwikkelingsvoorsprong vaak te laat herkend : heel belangrijk. Hoe sneller je stappen zet, hoe kleiner je problemen zullen zijn.

Bij ons startte het bij ons derde kind. Ons gromicoach verhaal is gestart bij ons derde kind. Deze veranderde heel snel als ze in de kleuterklas zat. Gedurende die drie jaar kleuterklas was het een hele uitdaging en we hadden geen flauw idee wat te doen

We zijn geboren creatieve genieën en het onderwijssysteem maakt ons dom, volgens wetenschappers van de NASA

We worden geboren als creatieve geniëen maar bijna direct wordt deze creativiteit de mond gesnoerd.

Perfecte punten … maar zonder inspanning? Dan kan je je maar beter zorgen maken.

Het schooljaar zit er bijna op. De juf of meester zijn heel tevreden over de hele lijn. Allemaal goeie resultaten. Je zoon of dochter werkt heel goed mee. Primus van de klas. Maar je kind moet er niets voor doen. Ja ! Dan moet je je echt zorgen maken

Onderwijsaanpak voor talentontwikkeling: wat is mogelijk?

De kranten staan er regelmatig vol van: de leraar werkt gemiddeld meer dan 40 uur per week, maar ook bezorgdheid om het steeds grotere aantal jongeren dat het diploma buiten de school haalt en een artikel dat startende studenten anders voorbereid zijn dan

Hoogbegaafd en toch moeite op school

Een groot aantal hoogbegaafden fietst niet vlot door het onderwijs. Toch merken wij in de praktijk dat een doelgerichte aanpak veel én snel goed werk kan leveren. Wanneer spreken we van onderpresteren en heeft dat alleen maar met het schoolse te maken?

Is mijn kind hoogbegaafd?

Dat is dé vraag van ouders in onze praktijk, en daar gaan we elke keer weer heel zorgvuldig mee aan de slag. Ouders komen heel voorzichtig bij ons binnen met heel veel zorg voor hun kind. Ze willen het goede doen, alvast zeker niet hun kind een label gaan

Hoogbegaafd, en toch gebuisd: onderpresteren - wees er vroeg bij, zo is het gemakkelijker op te lossen.

De oorzaak van het falen van de hoogbegaafde kinderen in de loop van de schoolcarrière zit vooral bij de start ervan. Het moment in de schoolcarrière waar de meeste je raar gaan bekijken als je aangeeft dat er een probleem is met je kind.
NieuwsKennisbankThema'sProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT