• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Wat is cognitieve begaafdheid?

Wanneer noemen we iemand cognitief begaafd? Moet je goede prestaties op school kunnen voorleggen om cognitief begaafd te zijn? En is cognitief begaafd dan synoniem voor een hoog IQ? Graag verduidelijken we in een nieuw artikel in onze kennisbank op welke manier we binnen project TALENT het concept cognitieve begaafdheid invullen.

Begaafdheid kan op verschillende domeinen van het menselijk functioneren gedefinieerd worden (o.m. creatief, sociaal, cognitief of motorisch). Cognitieve begaafdheid, de meest bestudeerde vorm van begaafdheid, kan ons inziens best omschreven worden op een manier die nauw aansluit bij het begrip intelligentie. Daarbij kiezen we er binnen project TALENT voor om de term "cognitief begaafd" te gebruiken voor personen die qua cognitieve vaardigheden tot de top 10% van hun leeftijdsgenoten horen.

In navolging van Gagné beschouwen we begaafdheid als een uitzonderlijk potentieel dat moet omgezet worden in uitzonderlijke prestaties. Daarvoor is leren nodig, vaak gebaseerd op oefening en training. Verschillende factoren, zowel binnen de persoon als in zijn omgeving gelegen, bepalen mee het succes van de vertaling van een uitzonderlijke aanleg naar uitzonderlijke prestaties.

 

1
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

Vers van de pers: editie 5 van de TALENT-nieuwsbrief

Einde van het schooljaar - bijna het begin van de zomervakantie. Tijd voor wat extra leesvoer...

Wat is cognitieve begaafdheid?

Wanneer noemen we iemand cognitief begaafd? In dit artikel laten we ons licht schijnen over het concept ‘cognitieve begaafdheid’ en de invulling die we er met project TALENT aan geven...

Begaafde jongeren, moeilijke gevallen?

Hoogbegaafdheid wordt wel eens in verband gebracht met emotionele moeilijkheden en onbevredigende sociale relaties. Maar klopt dit negatieve beeld wel?

Nieuw in het platform

Nieuw Prodia protocol Cognitief Sterk Functioneren

Prodia, het netoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de onderwijskoepels en CLB's, publiceerde onlangs een nieuw specifiek diagnostisch protocol, nl. rond cognitief sterk functioneren.

Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen bundelen de krachten

Terwijl hoogbegaafdheid in Vlaanderen langzaam bekend raakt en er maatregelen voor hoogbegaafde kinderen op scholen worden genomen, vallen uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen binnen het onderwijs nog altijd uit de boot ...
Geplaatst door project TALENT

Lesson Study: beter lesgeven aan cognitief begaafde leerlingen

In dit artikel geven we enkele eerste indrukken van wat onze TALENT-leerkrachtenteams via hun Lesson Study geleerd hebben over wat werkt in hun eigen lesgeven aan cognitief begaafde leerlingen.

www.spring-stof.be

Nieuw in Leuven: deeltijds onderwijs op maat voor cognitief sterke leerlingen. SPRING-STOF wil (deeltijds) onderwijs geven op maat, rekening houdend met de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind....
NieuwsKennisbankThema'sProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT